استاندارد IWA1

استاندارد IWA1

استاندارد IWA1 به کلیه مراکز درمانی کمک میکند که با بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ،شرایط و ویژگیهای این مراکز درمانی را برنامه ریزی و اجرا نمایند.

دامنه کاربرد گواهینامه IWA1:

تمامی سازمان‌های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی و درمانی فعالیت می‌کنند شامل مراکز آموزشی و پژوهشی، بیمارستان‌ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مرتبط بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، محصول و خدمتی که ارائه میکنند و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی، الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر سازمان ها تفسیر می شوند.

 

سازمان های متقاضی IWA1

 بیمارستان ها و مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی و خیریه های درمانی
 مجتمع های پزشکی/کلینیک های درمانی
 مطب های پزشکی و دندانپزشکی (جراحی و غیر جراحی)
 مراکز اورژانس و خدمات ویژه بیماران و معلولان
 مراکز حمل و نقل بیمار
 مراکز بازپروری بیماران روانی
 مراکز بازپروری بیماران معتاد به دارو و مواد روان گردان
آزمایشگاه های طبی (آزمایشگاه ها می توانند این استاندارد را به عنوان استاندارد پایه آزمایشگاه استقرار داده و یا استاندارد ایزو 15189 را استقرار دهند)
 مراکز نگهداری معلولان و بازپروری جسمی

 

هدف از تدوین استاندارد IWA1 برای مراکز بهداشتی و درمانی:

 بهبود کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی و درمانی
 بهبود فرایندها به منظور ایجاد ارزش افزوده برای سازمان و مشتری
ارتقاء وجهه سازمان در اجتماع
 افزایش اعتماد مشتری و دسترسی به ابزاری جهت ارزیابی کیفیت با رویکرد تخصصی

 

مزایای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA 1: 2005:

 بهبود کیفیت خدمات
افزایش توانایی و بهبود محیط کار کارکنان

 کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین
 اطمینان از انطباق عملکرد با الزامات قانونی

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی  دریافت ایزو 9001