مدیر فنی

امیررضا سلمانیان

سمت در دانانوونداد : مدیر فنی

متولد 1358 تهران

دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه شهید بهشتی

دارای 8 سال سابقه کار مهدسی در زمینه کنترل اتوماسیون و ابزار دقیق در صنعت فولاد به عنوان مشاور

رییس هیئت مدیره و مدیرعاملا شرکت داتیس سیستم از سال 91 تا کنون

عضو هیئت مدیره و مدیرفنی شرکت دانانوونداد از سال 93 تا کنون