درباره ما

داتیس سیستم با نام ثبت شده “دانانوونداد” ، با شماره ثبت 454516  از...

روش اجرایی HSE برای پیمانکاران

مدل HSE  اولین قدم جمع آوري اطلاعات می باشد. اطلاعات تهیه شده به پیمانکاران و...

گواهی تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه hse گواهینامه hse: پیمانکاران شهرداری و اکثر ارگان های دولتی برای شرکت...

#iguru_infobox_60ffebaed56fd .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaed56fd .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaed56fd .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_60ffebaed6a37 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaed6a37 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaed6a37 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_60ffebaed77e6 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_60ffebaed77e6 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_60ffebaed77e6 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaed77e6 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaed77e6 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_60ffebaedab6b .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaedab6b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaedab6b .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_60ffebaedbb75 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaedbb75 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaedbb75 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_60ffebaedcad7 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaedcad7 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaedcad7 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_60ffebaedfb94 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaedfb94 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaedfb94 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_60ffebaee09c9 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaee09c9 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaee09c9 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_60ffebaee1a52 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaee1a52 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_60ffebaee1a52 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#blog_module_60ffebaef3649.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_60ffebaef3649.blog-posts .blog-post_title a { font-size:30px; line-height:46px; font-weight:800; }#iguru_soc_icon_wrap_60ffebaf1b836 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_60ffebaf1b836 a:hover{ background: transparent; border-color: #ffcb00; }#iguru_soc_icon_wrap_60ffebaf1b836 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_60ffebaf1b836 a:hover{ color: #ffffff; }