گواهینامه GLP در یک نگاه 

گواهینامه GLP یا Good Laboratory Practices   توسط سازمان توسعه و همکاری بین المللی تدوین شده است با شعار سیاست های بهتر برای زندگی بهتر و از این دید با گواهینامه ایزو متفاوت است.

یکی از اهداف اساسی اصول عملکرد خوب آزمایشگاهی (GLP) اطمینان از کیفیت و یکپارچگی داده های آزمایشی مربوط به مطالعات ایمنی غیر بالینی است.
روشی که در آن داده‌های مطالعه برای  معرفی و توسعه مداوم فناوری‌های حمایتی، پشتیبانی از ارزیابی ایمنی انسان، حیوان و محیط زیست، تولید، مدیریت، گزارش، نگهداری و بایگانی می‌شود،  به تکامل خود ادامه داده است.

GMP CGMP و GLP چیست؟

“GMP” شیوه های تولید خوب است و “GLP” شیوه های خوب آزمایشگاهی است. هر دو GMP و GLP مقرراتی هستند که توسط سازمان غذا و دارو (FDA) اداره می شوند.

این مقررات برای اطمینان از ایمنی و سلامت داروها وضع شده است.

GLP و GCP چیست؟

عملکرد خوب آزمایشگاهی (GLP) فرآیندها و شرایطی را که تحت آن تحقیقات بالینی و غیر بالینی انجام می شود تنظیم می کند. GLP همچنین نحوه نگهداری این امکانات تحقیقاتی را کنترل می کند.

دستورالعمل های عملکرد بالینی خوب (GCP) توسط کنفرانس بین المللی هماهنگ سازی (ICH) دیکته شده است.

 

مزایای گواهینامه glp

افزایش : قابل اعتماد بودن داده های آزمایشگاهی تولید نتایج درست برای اولین بار.  بهره وری کلی.  شهرت آزمایشگاه
کاهش : نیاز به کار مجدد زمان صرف شده برای تحقیقات غیر درآمدی.

 

DNW  مرجع بین المللی صدور گواهینامه ایزو ( دریافت ایزو 9001