TUV چیست

TUV چیست

TUV چیست : TUV  آزمایشگاه  ایمنی ست که مقر اصلی آن آلمان است.
آزمایشگاه TUV خدمات تست جامع و صدور گواهینامه برای محصولات تولید شده در بازار جهانی را فراهم می کند و می تواند محصولات را برای تطابق با الزامات IEC یا VDE آزمایش کند.
TUV یک اصطلاح آلمانی است که مخفف Technischer Überwachungsverein  است و به معنی انجمن بازرسی فنی  است.
برخی از این محصولات تحت آزمایش  عبارتند از: پزشکی، مخابرات، لوازم خانگی، صوتی، تصویری، تجهیزات اداری و سایر تجهیزات الکتریکی.
آزمایش ها برای بررسی و تایید اینکه محصولات مطابق با استانداردهای مختلف جهانی مانند EMC، NRTL یا cTUVus، IEC، VDE و تاییدیه های بین المللی مخصوص کشور مقصد است انجام می شود.

توف در ایران

توف نورد
توف اتریش