مدیریت پویا

 مدیریت پویا

مدیریت پویا : از بهترین افراد استفاده کنید.

فاصله‌ی بهره‌وری بین کارمندان عالی و متوسط باید مدنظر قرار گیرد.

اگر برای انجام پروژه‌ای که در دست دارید زمان کمی‌دارید و کیفیت کار نیز برایتان مهم است، حتماً بهترین‌ها را در تیم جمع کنید.

ممکن است استخدام آنها کمی‌ برایتان گران تمام شود، اما از طریق آن‌ها بیشترین بازده نصیبتان خواهد شد.

دقت کنید افرادی که انتخاب می‌کنید، مهارت‌های مورد نیاز (مثل مهارت‌های اجتماعی، شخصیت و انگیزه) و قدرت ذهنی لازم برای حل مشکلات

و تجزیه و تحلیل مسائل و همچنین چشمی ‌باریک بین داشته باشند.

البته ممکن است به خاطر زمان کمی ‌که دارید، مجبور شوید که کمی ‌در استخدام اعضاء عجله به خرج دهید.

باید هر طور شده از عجله اجتناب کنید.

به دقت افراد را بررسی کرده و بعد انتخاب کنید تا نتیجه مورد نظر عایدتان شود.

 

مدیریت پویا بایستی کارها را برحسب مهارت و انگیزه تخصیص دهد

مدیران هیچگاه کارمندان را تشویق نکرده و به آن‌ها انگیزه نمی‌دهند، این خود افراد هستند که باید در خود انگیزه ایجاد کنند.

اگر کارها را برحسب انگیزه ی هر فرد به او واگذار کنید، مطمئن باشید که به خوبی انجام خواهد شد.

اگر به کارمندان خود اجازه دهید که در حوزه مورد علاقه شان فعالیت کنند، هیچگاه با مشکل مواجه نخواهید بود.

رفتار مدیریت می‌تواند به کارمندان کمک کند تا انگیزه‌های درونی خود را بشناسند.

مدیر باید یک مربی باشد تا ثبات و توافق در امور حاصل شود.

اگر مدیریت بتواند از روی شخصیت کارمندان پی به مهارت‌های آن‌ها ببرد، بسیار موفق خواهد بود.

به طور مثال کارمندی که روابط عمومی‌خوبی دارد، اگر در پشت زمینه از او کار گرفته شود، اعتماد به خود را از دست می‌دهند

و نخواهد توانست به خوبی کار کنند.

افراد فعال و آنها که دوست دارند زود نتیجه ی کار خود را ببینند، اگر در قسمت فروش به کار گرفته شوند موفقیت زیادی از آنِ شرکت خواهند کرد.

مدیریت پویا

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی