درباره ما

درباره ما 

درباره ما : داتیس سیستم با نام ثبتی “دانانوونداد” ، از سال 91 فعالیت خودرا با موضوع  ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت آغاز نموده است .

  • مشاوره ایزو شامل آموزش و پیاده سازی استانداردهای مدیریت از جمله :  ایزو 9001 ,  IMS , HSE , ایزو 17025 , GMP و …
  • ممیزی و صدورگواهینامه های  ایزو
  • صدور گواهینامه آموزشی   Attendance Certificate برای  دوره ها و کارگاه های آموزشی

مجوزها و اعتبارات

 • مجوز ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت از وزارت صنعت معدن و تجارت
 • اعتبار ممیزی و صدور گواهینامه ایزو  با نام DNW از ASCB انگلستان براساس استاندارد ISO17021
 • نماینده و همکار  آموزشی بسیاری مراجع صدورگواهینامه و آموزشگاه ها
 • مشاور سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی

آنچه درباره ما باید بدانید 

 • رسمی و قانونی بودن فعالیت شرکت دانانو ونداد
 • همکاری تحت عنوان مشاور با سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی
 • بهره گیری از متخصصان و کارشناسان مجرب
 • ممیزی و صدورگواهینامه های ایزو و نمایندگی تعداد زیادی از مراجع صدورگواهینامه