درباره ما

داتیس سیستم با نام ثبت شده “دانانوونداد” ، با شماره ثبت 454516  از سال 91 فعالیت خودرا در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت آغاز نموده است .

خدمات 

  • آموزش و مشاوره تخصصی ایزو9001 ,  IMS , HSE , ایزو 17025 , GMP و سایر سیستم های مدیریت
  • ممیزی و صدورگواهینامه ایزو و گواهینامه آموزشی درزمینه سیستم های مدیریت کیفیت
  • صدور گواهینامه های حضور  Attendance Certificate در دوره ها و کارگاه های آموزشی آموزشگاه ها .

مجوزها و اعتبارات

 • دارای مجوز ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت از وزارت صنعت معدن و تجارت .
 • دارای اعتبار ممیزی و صدورگواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت از ASCB انگلستان براساس استاندارد ISO17021 .
 •  نماینده حلال امارات HALALGULF
 • نماینده شرکت صدورگواهینامه ARS دارای مرجع اعتباری UAF ( عضو IAF )

 مزایا

 • رسمیت و قانونی بودن شرکت دانانو ونداد ، فعالیت ها و قراردادها
 • رزومه قوی ، همکاری تحت عنوان مشاور با سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی از قبیل شهرداری ها
 • دانش و تخصص ، بهره گیری از متخصصان و کارشناسان نخبه