ایزو3632 – استاندارد زعفران  

ایزو3632 – استاندارد زعفران  یا “طلای سرخ”، آشنای آشپزها، گرانترین ادویه جهان است،اما با توجه به اینکه مورد علاقه بسیاری است، ممکن است مورد تقلب نیز واقع شود.

اغلب در دنیا بر سر کیفیت زعفران تجارت می کنند و بیشتر مواقع ویژگی های زعفران خالص مورد توجه نیست. ایزو زعفران

ایزو3632 – استاندارد زعفران مجموعه ای از استانداردهای بین المللی است که خواص رنگ سنجی و نورسنجی ادویه هایی مانند زعفران را مشخص می کند. به طور خاص، سری ISO 3632 دستورالعمل هایی را برای طبقه بندی زعفران بر اساس رنگ، عطر و طعم آن ارائه می دهد.

پارامترهای سنجش کیفیت  زعفران  : ایزو3632 – استاندارد زعفران

ایزو 3632 – استاندارد زعفران  برای تولیدکنندگان و بازرگانان زعفران مهم است، زیرا یک سیستم استاندارد برای ارزیابی کیفیت زعفران ارائه می دهد. این استاندارد چندین پارامتر را مشخص می کند که برای تعیین کیفیت زعفران استفاده می شود، از جمله:

محتوای کروسین:

کروسین یک رنگدانه طبیعی است که به زعفران رنگ مشخصی می دهد. ایزو3632 حداقل مقدار کروسین را برای هر یک از چندین درجه مختلف زعفران مشخص می کند.

محتوای پیکروکروسین:

پیکروسین ترکیبی است که به زعفران طعم تلخ می دهد. ایزو3632 – استاندارد زعفران  حداکثر میزان پیکروکروسین را برای هر درجه زعفران مشخص می کند.

محتوای سافرانال:

سافرانال ترکیبی است که به زعفران عطر می دهد. ایزو3632 – استاندارد زعفران حداقل مقدار سافرانال را برای هر درجه زعفران مشخص می کند. ایزو زعفران

میزان رطوبت:

ایزو 3632 حداکثر میزان رطوبت را برای هر درجه زعفران مشخص می کند.

 

تولیدکنندگان و بازرگانان زعفران با پیروی از دستورالعمل های مندرج در استاندارد ایزو3632 – استاندارد زعفران می توانند اطمینان حاصل کنند که محصولات خود از استانداردهای کیفی مورد نیاز برخوردار است. این می تواند به بهبود رضایت مشتری و افزایش شهرت صنعت زعفران در کل کمک کند. ایزو3632 – ایزو زعفران

ارزش گذاری  زعفران ، چگونه است؟ ایزو3632 – استاندارد زعفران

آنچه که از مادگی گل ها استخراج می شود، به دلیل روش برداشت، از ارزش زیادی برخوردار است. دلیل منحصر به فرد بودن این محصول، چیدن کلاله با دست و به صورت تک تک است. ارزش بالای زعفران، آن را به دستاویزی برای جعل و تقلب تبدیل نموده است.”

زعفران محصول سرخ و نارنجی رنگ از گیاه crocus sativus و تیره زنبقیان است. بیشتر در آب و هوای مدیترانه ای کشت می شود جائیکه بارندگی کم است، و زمستان های سرد و تابستان های گرم دارد. زعفران کلاله های خشک شده این گیاه است.  هر گل تنها سه کلاله دارد که توسط دست چیده می شوند. از 70 تا 80 هزار گل فقط حدود 500 گرم زعفران بدست می آید، به همین دلیل است که زعفران به گرانترین چاشنی در دنیا بدل شده.

استانداردها و آزمون های ایزو3632 – استاندارد زعفران

استاندارد عبارتست از: سندی مدون شده که از طریق اجماع و تصویب ارکان مقرر شده که قواعد راهنمایی ها و یا مشخصه هایی را برای فعالیت ها یا نتایج آنهابه منظور استفاده عمومی و مستمر ارائه می کند، و هدف از آن دستیبابی به نظمی بهینه در مقوله ای معین است.

در تدوین سند استاندارد صاحبان صنایع، مشتریان، مصرف کنندگان، جامعه، دولت، سهامداران و تولیدکنندگان دخالت دارند، استاندارد ضرورت جامعه است.
استاندارد متداول در جهان برای زعفران  ایزو3632 – استاندارد زعفران می باشد.

در ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز و اداره نظارت بر دارو و غذا، مسئولیت تدوین استانداردهای مربوطه و نیز کنترل کیفیت زعفران را به عهده دارند.

پرسش های متداول

استانداردهای مرتبط با زعفران کدامند؟ 

استاندارد ملی ایران 1-259 :
زعفران و ویژگیها (شامل تعیین ویژگیهای بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری)
استاندارد ملی ایران 2-259
زعفران -روشهای آزمون
میزان خامه همراه با کلاله
رطوبت
خاکستر کل و خاکستر نامحلول در اسید
عصاره محلول در آب سرد
مواد خارجی مربوط به گیاه و محیط
استخراج و تشخیص رنگهای افزودنی
اندازه گیری میزان پیکروکروسین (طعم تلخ زعفران)
سافرانال ( عطر زعفران)

کروسین ( رنگ دهی)

استانداردهای  ملی زعفران چیست ؟ 

1197 : روش تعیین خاکستر کل در ادویه و چاشنی
1253 : اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید برای ادویه وچاشنی
12158 : عصاره محلول در آب سرد
5689 : میکروبیولوژی زعفران – ویژگی ها
3659 : روش نمونه برداری زعفران
16536 : عملیات خوب کشاورزی ایران ( ایران گپ ) زعفران
17034: افشانه زعفران – ویژگی ها و روش های زعفران

استاندارد بین المللی زعفران چیست ؟

ISO 3632-1:2011 : Saffron (Crocus sativus L.) — Part 1: Specification
ISO 3632-2:2010: Saffron (Crocus sativus L.) — Part 2: Test methods

گواهینامه ایزو  3632 را چگونه دریافت کنم ؟

دریافت ایزو 9001

مرجع بین المللی ممیزی و صدور گواهینامهDNW امکان صدور گواهینامه ایزو3632 را براساس مستندات کیفی محصول شما دارد .