ایزو 45001

ایزو 45001

ایزو 45001  , * روزانه بیش از 6300 نفر از حوادث و بیماری های ناشی از کار جان خود را از دست می دهند، که این رقم در سال به حدود 2.3 میلیون نفر می رسد .*

ایزو 45001 برای  هر سازمان کاربردی ست  ، صرف نظر از اندازه آن و یا ماهیت و زمینه فعالیتشان ، و شامل برنامه های

ایمنی و سلامت کارگران و کارکنان می شود .

بار مسئولیت صدمات و بیماری های شغلی قابل توجه است.

هم برای کارفرمایان هم برای اقتصاد و نتایج آن ، بازنشستگی پیش از موعد، عدم حضور کارکنان و افزایش حق بیمه

می باشد.

تدوین استاندارد ایزو 45001

برای مبارزه با این مشکل ، سازمان ایزو درحال توسعه یک استاندارد جدید با عنوان ایزو 45001

(الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) می باشد ، که این استاندارد با ارائه یک

چارچوب برای بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات محیط کار و ایجاد شرایط کاری بهتر و امن تر

در سراسر جهان به سازمان ها کمک می کند.

این استاندارد ، در حال حاضر ، توسط کمیته ای از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی توسعه

یافته و پیرو سیستم مدیریت عمومی ISO 9001 و ISO 14001 و به نوعی جایگزین استاندارد OHSAS 18001 می باشد .

قبل از اینکه این استاندارد در دسامبر سال 2017 منتشر شود، پیش نویس این استاندارد ، از طریق

اعضا محلی سازمان ایزو در دسترس است، که پس از آن مرحله پرس و جو عمومی (DIS) و

مرحله پیش نویس نهایی (FDIS) می رسد.

استاندارد ایزو 45001 هم اکنون با توجه اهمیت نقش ایمنی در کلیه شرکت ها و سازمان ها

نقش ویژه ای در عملکرد سیستم مدیریت داراست .

مشاور ایزو 45001

در حال حاضر شرکت داتیس سیستم به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در کار مشاوره و

آموزش های حضوری و غیر حضوری آمادگی همکاری با شرکت ها و موسسات آموزشی را دارد.

 

مطالب مرتبط

ایزو 9001

ایزو 14001