ایزو 3834 چیست و برای چه سازمان هایی کاربردی ست ؟ 

ایزو 3834  الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی را در شش بخش شامل می شود.

این استاندارد اخیرا توسط شورای عالی استاندارد بعنوان استاندارد اجباری بمنظور جوشکاری های مورد استفاده در کارگاه های ساخت و نصب مورد تصویب قرار گرفت.

ایرو 3834  که توسط سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ۶ مجلد ترجمه و منتشر شده است در سه سطح الزامات کیفیت جوشکاری را بیان می نماید.

این سه سطح شامل ۲-۳۸۳۴، ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ می باشد که سخت گیرانه ترین بخش  ۲-۳۸۳۴ است و به ترتیب الزامات آن در استانداردهای ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ ساده تر می شود.

اگر شرکتی بتواند بر اساس استاندارد ۲-۳۸۳۴ مورد ارزیابی انطباق قرار گیرد و در نهایت موفق به دریافت گواهینامه  شود مطمئنا استانداردهای دیگر ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ را نیز خواهد داشت.

ایزو3834-2 توسط کمیته فنی شماره ISO/TC 44 و زیر کمیته SC10 تحت عنوان ”یکسان سازی نیازمندیها در زمینه جوشکاری فلزات“ تهیه شده است.

 

دامنه کاربرد ایزو 3834

این قسمت از ایزو3834   الزامات کیفی جامع را برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی در کارگاههای جوشکاری و یا در سایت تعریف می‌کند.

 

مراجع اصلی تدوین ایزو 3834

مدارک زیر در راستای استفاده از این استاندارد ضروری هستند. برای منابع دارای تاریخ، تنها ویرایش مشخص شده کاربرد داشته و برای منابع بدون تاریخ، آخرین ویرایش (با تمام پیوستها) اعمال خواهد شد.

ایزو3834 -1  ، ”الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت اول: معیارهای انتخاب سطح مناسب برای استقرار  کیفیت“.

ایزو3834 – 5  ، ”الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت پنجم: مدارک دارای کاربرد“

 

اصطلاحات و تعاریف استاندارد ایزو 3834

اصظلاحات و تعاریف مشخص شده در استاندارد ISO 3834-1:2005 ، در این استاندارد نیز استفاده خواهد شد.

کاربرد این بخش از ایزو3834
ایزو3834- 1 ، بعنوان اطلاعات عمومی جهت استفاده از  ایزو3834 باید مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور برآوردن نیازمندیهای کیفیت ارائه شده در این بخش از ایزو3834، باید از تطابق با استانداردهای مرتبط مطرح شده در ایزو3834-5 اطمینان حاصل گردد.

این بخش از  ایزو3834  بطور کامل باید رعایت شود.

در شرایط خاص، بعنوان مثال زمانی که سازنده بیشتر با قسمتهای دیگر استاندارد شامل قسمت سوم یا چهارم سازگاری داشته باشد و یا فعالیت‌های بخصوصی را شامل نشود (من جمله عملیات حرارتی) در اینصورت نیازمندیهای مطرح شده در خصوص این فعالیتها می‌توانند از لیست موارد الزامی استقرار استاندارد حذف شوند.

پرسش های متداول درباره ایزو 3834

استاندارد های مرتبط با استاندارد ایزو 3834 کدامند ؟

ایزو3834-1 ورژن 2005
کیفیت مورد نیاز برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت 1: معیار برای انتخاب سطح مناسب کیفیت ایزو3834  معیار مناسب برای انتخاب سطح مناسب  کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی فراهم می کند،

ISO 14554-2:2013
کیفیت مورد نیاز برای جوشکاری – جوشکاری مقاومتی مواد فلزی – قسمت 2: کیفیت مورد نیاز ابتدایی ISO 14554-2:2013 الزامات مورد نیاز برای نشان دادن توانایی یک تولید کننده یا یک زیر پیمانکار برای تولید

سازه های جوش داده شده را مشخص می کند، انجام با کیفیت مورد نیاز مشخص شده، در یک یا بیشتر از موارد زیر:

الف) قرارداد بین طرفین در گیر. ب) یک استاندارد نرم افزار؛ ج) یک الزام های قانونی است.

ایزو3834 – 6 ورژن 2007 
کیفیت مورد نیاز برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت 6: اصول راهنما برای پیاده سازی ایزو3834

ISO / TR 3834-6:2007 دستورالعمل برای اجرای الزامات داده شده در بخش های دیگر از ایزو3834  را می دهد، و برای کمک به تولید کنندگان و کاربران در نظر گرفته شده است که بخشی از ISO 3834 متناسب با نیازهای خود انتخاب کنند.

داتیس سیستم چه خدمات مشاوره ای در زمینه ایزو 3834 ارائه می دهد ؟

داتیس سیستم با نام ثبتی DNW  ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ،  گواهینامه ایزو  ( دریافت ایزو 9001 ) مجری دوره های آموزشی سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه آموزشی  در دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه آموزشی برای دوره آموزش ایزو3834  ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .