ایزو 29001

ایزو 29001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در زمینه تولید و خدمات در صنعت نفت،پتروشیمی وگاز می باشد.

نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی درحالت خاص نیازمند الزامات تکمیلی در خارج از محتوای اصلی ایزو 9001 می باشد.
ISO/TS 29001:2010 سیستم مدیریت کیفیت برای محصول و عرضه خدمات سازمان برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند.

متن باکس های اصلی ISO 9001:2008 متن بدون تغییر و در تمامیت آن است.

نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی صنایع بخش خاص مورد نیاز تکمیلی در خارج از جعبه می باشد.

طراحی و توسعه به عنوان یک نتیجه مستقیم از همکاری بین ISO و صنعت بین المللی نفت و گاز (که توسط موسسه نفت آمریکا – API)، ISO 29001 به طور خاص )در نفت و گاز متمرکز شده است.

این الزامات به طور جداگانه توسعه یافته اند تا اطمینان حاصل شود که آنها روشن و ممیزی می باشد.

آنها همچنین ثبات جهانی و بهبود اطمینان در کیفیت عرضه کالا و خدمات از ارائه دهندگان فراهم می کند. این بسیار مهم است که شکست کالا یا خدمات عواقب شدید برای شرکت ها و صنایع درگیر.

بهترین دستاورد

پیش‌بینی می‌شود که ایزو 29001 به پایه مشترک الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت صنعت در سراسر جهان تبدیل شود.

به کاهش یا حذف ارزیابی های متعدد کمک می کند. این امر مزایای بیشتری را در کاهش اختلال در کسب و کار، کاغذبازی و هزینه های مرتبط به همراه دارد.

مزیت رقابتی

به طور فزاینده‌ای، سازمان‌های درون زنجیره تامین به گواهی ایزو 29001  نیاز دارند تا تعهد خود را به کیفیت نشان دهند و به تضمین قراردادهای تجاری جدید کمک کنند.

پیشرفت متداوم

با تاکید بر پیشگیری از نقص و کاهش تنوع و ضایعات در زنجیره تامین، از جمله مواردی که از سوی ارائه دهندگان خدمات ارائه می شود.

گواهینامه ایزو 29001

توسط سازمان های اعتباربخشی صادر می گردد اعتبار گواهینامه صادره سه ساله بوده و طی سه سال هر سال توسط سازمان صدورگواهینامه ممیزی مراقبتب می گردد.
متن اصلی ایزو ts29001 همان ISO 9001:2008 بدون تغییر و در تمامیت آن است.

گواهینامه DNW

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در

دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزشی  ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .

سایت مرجع : dnwcert.com

شماره تماس : 22621530-021

واتس اپ : 09335167870