ایزو 27001 چه کاربردی دارد

ایزو 27001  سیستم مدیریتی را تعریف می‌کند که هدف آن تامین امنیت اطلاعات است که تحت شرایط خاص ،با کنترل مدیریت امکان پذیر است.

بدین معنا که ایزو 27001 سری روش هایی را جهت برآوردن هدف سیستم مدیریت امنیت اطلاعات الزام می‌کند که سرپیچی از این قوانین در سازمان جرم محسوب می‌شود.

با افزایش جرایم سایبری و ظهور دائمی تهدیدات جدید، مدیریت ریسک های سایبری می تواند دشوار یا حتی غیرممکن به نظر برسد.

براساس این نگرش تامین امنیت اطلاعات در یک مجموعه سازمانی ،دفعتا مقدور نمی باشد و لازم است امر به صورت مداوم در یک چرخه ایمن سازی شامل مراحل :

1- طراحی 2- پیاده سازی 3- ارزیابی 4- اصلاح  انجام گیرد برای این منظور لازم است هر سازمان بر اساس یک روش مشخص ، ضمن تهیه طرح ها و برنامه های امنیتی مورد نیاز ، تشکیلات لازم جهت ایجاد و تداوم امنیت اطلاعات خود را نیز ایجاد نماید.

در سازمانهای که دارای اطلاعات سری و طبقه بندی شده هستند نیازمند تدوین روش هایی استاندارد جهت جریان اطلاعات می باشند  .

دریافت ایزو 9001

مزایای  ایزو27001

استاندارد ایزو 27001 به سازمان ها کمک می کند تا از ریسک آگاه شوند و به طور فعال نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کنند.

با ارائه اولین استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ایزو 27001 در سال 1995 نگرش سیستماتیک به مقوله امنیت اطلاعات شکل گرفت .

بدون سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ایزو 27001، این کنترل ها به بی سامانی و عدم یکپارچگی می‌انجامد.

این سیستم را می‌توان به صورت راه حل‌های نقطه‌ای (برای شرایط خاص) و یا به طور سرتاسری مثل قانون پیاده سازی کرد.

بخش قابل توجهی از وضعیت نامطلوب امنیت اطلاعات ، به واسطه فقدان زیر ساخت هایی از قبیل نظام ارزیابی امنیتی فضای تبادل اطلاعات ، نظام صدور گواهی و زیر ساختار کلید عمومی ، نظام تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیتی ، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات ، نظام مقابله با جرائم فضای تبادل اطلاعات و سایر زیر ساخت های امنیت فضای تبادل اطلاعات می باشد.

 

درباره گواهینامهDNW 

شرکت ممیزی و صدور گواهینامهDNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه دهنده گواهینامه حضور در دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

شرکت DNW  دارای مجوزها و تاییدیه های داخلی و خارجی می باشد . از جمله مجوز وزارت صمت و تاییدیه ASCB  انگلستان

قابل ذکر است که  گواهینامه حضور برای دوره آموزشی  که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه  کاری توسط هنرجو ارائه گردد . در زیر سایت مرجع ثبت گواهینامه DNW معرفی گردیده است . 

سایت مرجع : dnwcert.com