ایزو 22716 در یک نگاه

ایزو 22716 راهنمای تولید ، کنترل، انبارش و حمل محصولات آرایشی ، این راهنما جنبه های  کیفی را پوشش می دهد اما جنبه های ایمنی پرسنل را خیر .

توصیه شده در کارخانه هایی که جنبه های حفاظت از محیط زیست پوشش داده نمی شود . راهنمای ایزو 22716 برای فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه و توزیع محصول نهایی کارآیی ندارد .

این استاندارد الزامات بالایی برای تضمین سلامت مصرف کننده اجرا می کند . در میان این الزامات قانونی جدید تمام محصولات آرایشی که در چرخه بازار اروپا هستند بایستی طبق استاندارد ایزو 22716 تولید شوند .

تمام اجزا در زنجیره تولید محصولات آرایشی ، اروپایی و غیر اروپایی ،به هم وابسته اند .

تولید کنندگان مواد اولیه ، سرهم کننده محصول نهایی ، توزیع کننده و صادرکننده / واردکننده ، تمام عوامل دست اندرکار هستند و مسئلیت های جدیدی برای آنها تعریف شده است .

الزامات ایزو 22716

1. پرسنل- ارائه آموزش GMP ، تعیین مسئولیت برای افراد درگیر در تولید، کنترل و ذخیره سازی محصولات.
2. محل – محل باید به گونه ای  طراحی و ساخته شود و مورد استفاده قرار گیرد که :

الف) حفاظت از محصول تضمین شود.

ب) اجازه نظافت کارآمد، در صورت لزوم، ضدعفونی و نگهداری؛

ج) به حداقل رساندن خطر مخلوط شدن محصولات، مواد اولیه و مواد بسته بندی.
3. تجهیزات- تجهیزات باید برای هدف مورد نظر مناسب بوده و قابلیت تمیز کردن و در صورت لزوم ضدعفونی و نگهداری را داشته باشند.
4. مواد اولیه و مواد بسته بندی – مواد اولیه و مواد بسته بندی خریداری شده باید معیارهای پذیرش تعریف شده مربوط به کیفیت محصولات نهایی را داشته باشند.
5. تولید – در هر مرحله از عملیات ساخت و بسته بندی باید اقداماتی برای تولید یک
محصول نهایی که دارای ویژگی های تعریف شده است.
6. محصولات نهایی- محصولات نهایی باید معیارهای پذیرش تعریف شده را داشته باشند.
7. آزمایشگاه کنترل کیفیت – اصول توصیف شده برای پرسنل، اماکن، تجهیزات، پیمانکاری فرعی و اسناد باید در مورد آزمایشگاه کنترل کیفیت
8. درمان محصول خارج از مشخصات – بررسی محصول یا مواد رد شده. محصولات نهایی بازفرآوری شده و
محصولات فله باید توسط پرسنل مسئول کیفیت تایید شود.

9. زباله ها- زباله ها باید به موقع و بهداشتی دفع شوند.

10. قرارداد فرعی

یک قرارداد یا توافق نامه کتبی باید بین پیمان دهنده و پذیرنده قرارداد که فعالیت های قرارداد فرعی را پوشش می دهد، به طور متقابل تأیید و کنترل شود.
11. انحراف – انحراف از الزامات مشخص شده باید با داده های کافی برای حمایت از تصمیم مجاز باشد.
12. شکایات و فراخوان ها- شکایات و فراخوان های محصول باید در صورت لزوم بررسی، بررسی و پیگیری شود.
13. کنترل تغییر- تغییراتی که می تواند بر کیفیت محصول تأثیر بگذارد باید توسط پرسنل مجاز بر اساس داده های کافی تأیید و انجام شود.
14. حسابرسی داخلی- حسابرسی داخلی ابزاری است که برای نظارت بر اجرا و وضعیت این کالاهای آرایشی طراحی شده است.
شیوه های تولید و در صورت لزوم پیشنهاد اقدامات اصلاحی.
15. اسناد و مدارک: هر شرکت باید سیستم مستندسازی خود را ایجاد، طراحی، نصب و نگهداری کند که متناسب با ساختار سازمانی و نوع محصولات باشد.

گواهینامه ایزو 22716

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد شرکت ممیزی و صدور گواهینامهDNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزشی ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .

دریافت ایزو 9001