ایزو 22301 در یک نگاه 

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار ایزو 22301 این سند الزاماتی را برای پیاده سازی، حفظ و بهبود یک سیستم مدیریتی برای محافظت در برابر، کاهش احتمال وقوع، آماده سازی، پاسخگویی و بازیابی از اختلالات در صورت بروز مشخص می کند.

الزامات مشخص شده در این سند عمومی است و در نظر گرفته شده است که برای همه سازمان‌ها یا بخش‌هایی از آن، صرف‌نظر از نوع، اندازه و ماهیت سازمان قابل اجرا باشد. میزان کاربرد این الزامات به محیط عملیاتی و پیچیدگی سازمان بستگی دارد.

مزایای ایزو 22301

الف) پیاده سازی، نگهداری و بهبود یک BCMS؛
ب) به دنبال اطمینان از انطباق با سیاست تداوم کسب و کار اعلام شده؛
ج) نیاز به ادامه ارائه محصولات و خدمات با ظرفیت از پیش تعریف شده قابل قبول در طول یک اختلال؛
د) به دنبال افزایش انعطاف پذیری خود از طریق استفاده مؤثر از BCMS.

از این استاندارد می توان برای ارزیابی توانایی سازمان برای برآوردن نیازها و تعهدات تداوم کسب و کار خود استفاده کرد.

داشتن گواهینامه ایزو 22301 به شما این قدرت را می دهد که بدون توجه به شرایط، سطح بالاتری از خدمات را به سهامداران خود ارائه دهید.
ISO 22301 توانایی ایمن سازی پشتیبان گیری از داده ها، به حداقل رساندن تلفات عمده و به حداکثر رساندن زمان

بازیابی عملکردهای حیاتی را تأیید می کند.
با ایزو 22301 دانش و مهارت های خود را افزایش می دهید و می توانید سازمان خود را در مورد بهترین شیوه ها در مدیریت تداوم کسب و کار راهنمایی کنید.

BCMS چیست ؟

چارچوبی برای سازمانهاجهت به روز رسانی، کنترل و گسترش یک برنامه موثر   که به آنها کمک می کند. 

شامل توسعه برنامه های تداوم کسب و کار، با توجه به شرایط احتمالی و قابلیت های سازمانی، و نیز نیازهای فردی سازمان است.

ایزو 22301 مشخصات BCMS را برای بهترین عملکرد ارائه می دهد.

به سازمان ها کمک می کند تا با وقوع حوادثی که بر تمام فرآیندهای و فعالیت های حیاتی کسب و کار تأثیر می گذارند،

مقابله کنند. 

گواهینامه ایزو 22301

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد مشاور جهت آموزش و پیاده سازی استانداردهای مدیریت و ممیز و صدور گواهینامه ایزو معتبر بین المللی DNW  می باشد .

دریافت ایزو 9001