ایزو 20121

ایزو 20121 رویدادها هزینه های سنگینی را به منابع ، اجتماع و محیط زیست ما تحمیل می کنند و می توانند تلفات قابل توجهی را به وجود آورند فشارهایی را به سرمایه های محلی ازقبیل آب یا انرژی یا حتی آتش تنش را در مجامع روشن سازند.

با ایزو 20121 شما می توانید وقایع خودرا صرف نظر از نوع یا انداژه پایدار سازید.

 

استاندارد چگونه عمل می کند؟
ایزو 20121 راهنما و راهکاری برای کمک به مدیریت وقایع و کنترل عوارض اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی آنها ارائه می دهد.

هر عملی به حساب می آید از استفاده از شیرآب به جای بطری های پلاستیکی گرفته تا تشویق برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی .

این روشها می توانند در جهت حذف بسیاری هزینه های غیرضروری کمک کننده باشند.

روش قابل انعطاف ایزو 20121 بدان معنی ست که برای تمام رویدادها از جشنواره موسیقی تا گردش برون شهری مدرسه کارایی دارد.
استاندارد با نظریات بسیاری ذینفعان گوناگون تدوین شده تا به صورتی عملی و مفید باشد.

استاندارد تمام مراحل زنجیره تامین رویداد را در برگرفته و راهنماهای اندازه گیری و نظارت را شامل می شود .

 

کاربرد  ایزو 20121

اگر شما به هرشکلی در صنعت برپایی و مدیریت رویداد ها مشغول هستید ، این استاندارد برای شماست .

به صورت موفقیت آمیزی برای انواع رویدادها ، از جشنواره موزیک تا گردش برون شهری مدارس کاربردی ست.

 

گواهینامه DNW

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در

دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزش ایزو 17025  ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .

سایت مرجع : dnwcert.com

شماره تماس : 22621530-021

واتس اپ : 09335167870