ایزو 10015 در یک نگاه 

ایزو 10015  اصول مدیریت کیفیت که اساس خانواده استاندارد ISO 9000 (که بخش ISO 10000 آن را تشکیل می دهند)

بر اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیاز به آموزش مناسب تأکید می کند.

آنها بر این باورند که مشتریان به هر دو احترام می گذارند و ارزش تعهد سازمان را به منابع انسانی خود و توانایی خود برای

نشان دادن استراتژی مورد استفاده برای ارتقای صلاحیت پرسنل خود می دانند.

پرسنل در تمام سطوح باید آموزش ببینند که تعهد سازمان به عرضه محصولات کیفیت مورد نیاز در یک بازار به سرعت

در حال تغییر است که نیازهای مشتری و انتظارات به طور مداوم افزایش می یابد.

این استاندارد بین الملل راهنمایی هایی را برای کمک به سازمان ها و کارکنان آنها در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به آموزش فراهم می کند.

این ممکن است در هر زمانی که نیاز به راهنمایی برای تفسیر اشاره به “آموزش و پرورش” و “آموزش” در خانواده ISO 9000 تضمین کیفیت و استانداردهای مدیریت کیفیت مورد نیاز باشد.

هر گونه اشاره به “آموزش” در این سند شامل همه انواع آموزش و پرورش است.

اهداف سازمان برای بهبود مستمر، از جمله عملکرد پرسنل آن، ممکن است تحت تاثیر تعدادی از عوامل داخلی و خارجی

از جمله تغییرات در بازار، فن آوری، نوآوری و الزامات مشتریان و سایر سهامداران باشد.

چنین تغییراتی ممکن است نیاز به یک سازمان برای تجزیه و تحلیل نیازهای مربوط به شایستگی آن داشته باشد.

دریافت ایزو 9001

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 چیست؟

پیاده‌سازی سیستم مدیریت آموزشی ISO 10015 می‌تواند مزایای متعددی را برای یک سازمان فراهم کند، از جمله:

بهبود اثربخشی آموزش:

ISO 10015 دستورالعمل هایی را برای انجام تحلیل نیاز، طراحی و توسعه برنامه آموزشی، اجرای برنامه و ارزیابی اثربخشی آن ارائه می کند. با پیروی از این دستورالعمل ها، یک سازمان می تواند اطمینان حاصل کند که برنامه های آموزشی آن موثر بوده و نیازهای کارکنان و سازمان را برآورده می کند.

افزایش رضایت کارکنان:

یک برنامه آموزشی به خوبی طراحی شده و اجرا شده می تواند به کارکنان کمک کند تا مهارت ها و دانش جدیدی را توسعه دهند که می تواند عملکرد شغلی و رضایت شغلی آنها را بهبود بخشد. با پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015، یک سازمان می تواند اطمینان حاصل کند که برنامه های آموزشی آن از کیفیت بالایی برخوردار است و نیازهای کارکنان خود را برآورده می کند.

افزایش اعتبار نزد مشتریان و سایر ذینفعان:

گواهی ISO 10015 اعتبار خارجی را ارائه می دهد که سیستم مدیریت آموزش سازمان مطابق با استانداردهای بین المللی است. این می تواند اعتبار سازمان را نزد مشتریان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان افزایش دهد.

بهره وری بهبود یافته:

با پیروی از دستورالعمل های تعیین شده در ISO 10015، یک سازمان می تواند برنامه های آموزشی را با کارآمدتر توسعه و اجرا کند و زمان و منابع مورد نیاز برای توسعه و ارائه آموزش را کاهش دهد.

بهبود مستمر:

ISO 10015 بر اهمیت بهبود مستمر در سیستم مدیریت آموزش تاکید دارد. یک سازمان با ارزیابی منظم اثربخشی برنامه های آموزشی خود و ایجاد بهبود در صورت لزوم، می تواند اطمینان حاصل کند که برنامه های آموزشی آن در طول زمان مرتبط و موثر باقی می مانند.

به طور کلی، اجرای سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 می تواند به سازمان کمک کند تا اثربخشی برنامه های آموزشی خود را بهبود بخشد، رضایت کارکنان را افزایش دهد و اعتبار خود را نزد مشتریان و سایر ذینفعان افزایش دهد.

گواهینامه ایزو 10015

ISO 10015 استانداردی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) ایجاد شده است که دستورالعمل هایی را برای مدیریت آموزش ارائه می دهد. این استاندارد یک رویکرد سیستماتیک را برای مدیریت توسعه و ارائه برنامه های آموزشی به منظور اطمینان از موثر بودن آنها و رفع نیازهای سازمان ترسیم می کند.

ISO 10015 راهنمایی در مورد جنبه های زیر مدیریت آموزشی ارائه می دهد:

تحلیل نیازها:

شناسایی نیازهای آموزشی سازمان و کارکنان آن.

طراحی و توسعه: ایجاد یک برنامه آموزشی که نیازهای شناسایی شده را برآورده کند و با اهداف و مقاصد سازمان سازگار باشد.

اجرا:

ارائه برنامه آموزشی به نحوی که مؤثر و کارآمد باشد.

ارزیابی:

ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی و ایجاد بهبود در صورت لزوم.

بهبود مستمر:

اجرای فرآیند بهبود مستمر برای اطمینان از اینکه برنامه آموزشی موثر و به روز باقی می ماند.

گواهینامه ایزو نشان می دهد که یک سازمان یک سیستم مدیریت آموزشی را اجرا کرده است که با دستورالعمل های تعیین شده در استاندارد مطابقت دارد. این می تواند به مشتریان، ذینفعان و کارکنان این اطمینان را بدهد که سازمان متعهد به ارائه برنامه های آموزشی با کیفیت بالا است که نیازهای سازمان و کارکنان آن را برآورده می کند.

چگونه یک سازمان می تواند گواهینامه ایزو 10015 را دریافت کند؟

برای دریافت گواهینامه ISO 10015، یک سازمان باید یک سیستم مدیریت آموزشی را پیاده سازی کند که الزامات استاندارد را برآورده کند. در اینجا مراحلی وجود دارد که یک سازمان ممکن است برای دریافت گواهینامه ایزو 10015 دنبال کند:

انجام تجزیه و تحلیل شکاف: سازمان باید تجزیه و تحلیل شکاف را برای شناسایی مناطقی که سیستم مدیریت آموزشی فعلی آنها الزامات ISO 10015 را برآورده نمی کند، انجام دهد.

توسعه یک سیستم مدیریت آموزشی: بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل شکاف، سازمان باید یک سیستم مدیریت آموزشی را ایجاد کند که الزامات ISO 10015 را برآورده کند. این ممکن است شامل توسعه سیاست‌ها، رویه‌ها و فرآیندهایی برای مدیریت تحلیل، طراحی و توسعه نیازهای آموزشی باشد. ، اجرا، ارزیابی و بهبود مستمر.

پیاده سازی سیستم: سازمان باید سیستم مدیریت آموزش را پیاده سازی کند و اطمینان حاصل کند که کارکنان آموزش دیده اند و از فرآیندها و رویه های جدید آگاه هستند.

انجام ممیزی داخلی: سازمان باید ممیزی های داخلی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت آموزش به طور موثر پیاده سازی شده و الزامات ISO 10015 را برآورده می کند.

انجام یک بازنگری مدیریتی: سازمان باید یک بازنگری مدیریتی در سیستم مدیریت آموزش انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که این سیستم به اهداف و مقاصد استراتژیک سازمان می رسد.

دریافت گواهینامه ایزو : سازمان باید یک نهاد صدور گواهینامه شخص ثالث را برای انجام ممیزی خارجی از سیستم مدیریت آموزش استخدام کند. در صورتی که سیستم دارای الزامات ISO 10015 باشد، گواهینامه ISO 10015 برای سازمان صادر خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که اخذ گواهینامه ایزو 10015 مستلزم سرمایه گذاری قابل توجهی در زمان و منابع است. این فرآیند بسته به اندازه و پیچیدگی سیستم مدیریت آموزش سازمان می تواند چندین ماه یا حتی سال ها طول بکشد.

گواهینامه ایزو 10015 را چگونه دریافت کنم؟

استاندارد ایزو 10015 توصیه به گواهی نشده ولیکن شما می توانید با برگزاری دوره آموزشی ایزو 10015 و اجرای الزامات آن تاییدیه ایزو 10015 را از شرکت های صدور گواهینامه معتبر دریافت نمایید . توصیه ما به شما شرکت DNW تحت اعتبار ASCB انگلیس است .