5 اشتباه در فروش تلفنی که باید از آن دوری کنید

اشتباه در فروش تلفنی بسیاری از انجمن های گفتگوی تجاری در شبکه اجتماعی این باور را...