چگونه چرخه فروش بیش تر ، مکرر و مداوم داشته باشیم؟

فروش بیشتر فروش بیش تر ، دغدغه ی امروزیِ همه ی کسب وکارهاست. همه نهایت تلاش خود...

چه چیزهایی باعث می شود مذاکره خوب برگزار نشود

مذاکره   مذاکره موفق ما به چه عواملی وابسته است؟ آماده بودن برای مذاکرات یکی...