Category Archives: گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو: تایید عملکرد سازمان بر اساس استاندارد ایزو ISO

هشدارها

  • عدم  آشنایی با الزامات استانداردها و کاربرد واقعی آنها از سوی سازمان ها و طرف های قراردادی آن ها
  • سودجویی افراد و شرکت های واسطه
  • عدم آگاهی از فرآیند و ماهیت ثبت و صدورگواهینامه ها
  • عدم وجود محدودیت ها و مجوزهای لازم جهت ارزیابی مشاور
  • عدم نظارت سایبری بر سایت های جعل گواهینامه
  • عدم درک مشتری از کاربرد و مزایای استقرار

و چندین دلیل دیگر که بازگشت همه آنها به عدم  ارائه و فراگیر شدن آموزش های صحیح و ارائه آگاهی در حوزه سیستم های مدیریت ایزو می باشد .

فرآیند کلی اخذ گواهینامه های استانداردهای سیستم مدیریت مبتنی بر چند گام اساسی ست که شناخت و آموزش ارکان اصلی هستند که خروجی آنها استقرار و پایش صحیح سیستم و بهره مندی واقعی از مزایای آن می باشد .

گواهینامه ایزو IAF چیست؟

IAF فدراسیون بین المللی اعتباربخشی ست که سازمان استاندارد کشورها عضو آن هستند . گواهینامه ایزو IAF یعنی گواهینامه ای که مورد تایید سازمان استاندارد کشوری ست .

گواهینامه  ASCB چیست ؟

ASCB سازمان اعتباربخشی غیرانتفاعی انگلیسی ست . گواهینامه ای که مورد تایید آن سازمان باشد گواهینامه ایزو ASCB می گویند.

مراحل اخذ ایزو

ورود اطلاعات تماس
انتخاب استاندارد ( های) ایزو
انتخاب مرجع صدورگواهینامه
اعلام قیمت و برنامه زمان بندی از سوی مشاور
عقد قرارداد

فرم درخواست گواهی ایزو

Home Archive by category "گواهینامه ایزو"

گواهینامه DNW

گواهینامه DNW مقدمه  داتیس سیستم با نام دانانوونداد DNW  در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه های ISO و گواهینامه آموزشی شناخته شده است . و با نام داتیس سیستم در زمینه مشاوره ج...
ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 22301

...
ادامه مطلب

تغییرات IATF16949

...
ادامه مطلب
تغییرات ISO9001

تغییرات ISO9001

...
ادامه مطلب