Category Archives: مدیریت

ISO
ISO طیف وسیعی از استانداردها را شامل می شود که  سیستمهای مدیریت  در موضوعات و اصناف گوناگون را پوشش می دهد . ایزو نام سازمان تدوین استانداردهای بین المللی می باشد .
ایزو تنها یک گواهینامه نیست؟
ایزو مجموعه ای از دستورالعمل ها را متناسب با زمینه فعالیت شامل می شود که بایستی در سازمان اجرایی شود ونتیجه بخش باشد .

در جهت شناسایی ونظارت و بهبود رویه های کاری موجود در سازمان . ارزش افزوده هزینه ای که بابت استاندارد ایزو می شود. بایستی اثر بخشی بهینه سازی رویه های کاری .جلب رضایت مشتریان بهبود محصول سازمان و در نهایت سود آوری برای سازمان باشد .
شرکت مشاور ایزو
شرکت های ارائه خدمات مشاوره ایزو وظیفه اجرایی کردن .الزامات استاندارد مورد نظر در سازمان را دارند .

شما به عنوان کارفرما می توانید شخص یا شرکت موردنظر خودرا با ارزیابی تعداد و نوع خدماتی .که به سازمان های مشابه زمینه کاری شما داده اند شناسایی نمایید.

شما می توانید استقرار استاندارد را در مجموعه خود نهادینه کنید .

با استخدام شخصی مجرب و آشنا به رویه های کاری و مشخصات سازمان  .
 اخذ ایزو
وسیله اخذ iso شرکت های صدورگواهینامه ایزو توسط مرجع یا مراجعی اعتبار بخشی شده اند.

و وظیفه ممیزی و صدورگواهینامه ایزو را ما به ازای دریافت. هزینه ای انجام میدهند .

یک ممیزی مفید مکمل یک مشاوره .خوب است و می تواند بسیاری از نقایص و معایب موجود.

در رویه های کاری را که از چشم مشاور پنهان مانده آشکار سازد .
گواهینامه ایزو
مدت اعتبار گواهینامه iso  سه سال به شرط تایید در ممیزی های مراقبتی سالیانه است .

Home Archive by category "مدیریت"

درباره ما

داتیس سیستم با نام ثبت شده “دانانوونداد” ، با شماره ثبت 454516  از سال 91 فعالیت خودرا در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت آغاز ن...
ادامه مطلب

مدیریت کسب و کار

...
ادامه مطلب

مدیریت تولید

...
ادامه مطلب
بحران تجاری

بحران تجاری

...
ادامه مطلب

ایزو 10015 چیست

...
ادامه مطلب