telegram

پشتیبانی داتیس سیستماز طریق تلگرام پاسخگوی شماست

تلگرام داتیس

ایزو 9001

متن استاندارد ایزو 9001 ورژن 2008 را اینجا دانلود کنید

متن استاندارد ایزو  9001 ورژن 2015 را اینجا دانلود کنید.

 

خلاصه شرایط ایزو 9001 به زبانی عامیانه

سیاست حفظ کیفیت یک بیانیه رسمی از جانب مدیریت است که به صورت غیر قابل تفکیکی به برنامه‌ها

و طرح‌های بازرگانی و تولیدی موسسات و همچنین نیازهای مشتریان گره خورده‌است و این سیاست‌ها باید

در تمام لایه‌ها و بخش‌ها و همچنین کارکنان یک سازمان رعایت و تعهد گردند و برای این منظور هر یک از

کارکنان احتیاج به اهداف قابل اندازه گیری برای کارشان دارند.
تصمیمات مربوط به مدیریت کیفیت بر پایه اطلاعات و داده‌ها و همچنین سیستم، که شامل حسابرسی معمول

برای ارزیابی انطباق و کارایی است، بنا شده.
سوابق و اطلاعات می‌بایست نشان دهنده چگونه تولید شدن مواد خام و محصولات باشند تا از طریق ردیابی

منابع به مشکلات پی برده شود.
شمابه یک ملاک روند، برای کنترل کیفیت اسناد شرکت خود نیاز دارید. هرکسی می‌بایست به این اطلاعات

دسترسی داشته و چگونگی استفاده از آنها به صورت به روز، را بداند.
برای پایداری سیستم مدیریت کیفیت و تولید محصولات مرتبط به هم، شما احتیاج به فراهم کردن زیر ساخت

، منابع، اطلاعات، امکانات و تجهیزات، ابزارهای بررسی و کنترل و همچنین شرایط محیطی دارید.
شما احتیاج به استخراج تمام عناصر حیاتی روندهای تولیدی خود دارید که این کار از طریق کنترل و نمایش

بررسی‌ها و اطمینان حاصل کردن از تکمیل کننده بودن اهداف کیفیت تولید، دارید. اگر شما وسایل بررسی را

به صورتی کارا طراحی کرده باشید، می‌توانید مطمئن باشید که اهداف تعیین شده بلند مدت قابل دسترس

می‌شوند و این اهداف به صورت اهداف فردی در نمی‌آیند.
برای هر کدام از محصولاتی که شرکت تولید می‌کند شما نیاز به انتشار اهداف کیفی جدید دارید تا طرح روند،

اسناد و نتایج بررسی‌ها را به عنوان ابزاری برای بهبود و رشداستفاده کنید.
شما احتیاج به تعیین نقاط حساسی که هر کدام از روندها دارا می‌باشند دارید تا از طریق کنترل و بررسی این

نقاط اطمینان حاصل کنید که همه چیز تحت میزانهایی که شما تعیین کرده‌اید، پیش می‌رود.
شما احتیاج به شرایط واضحی از فروش محصول دارید.
شما نیاز به تصمیم گیری درباره الزامات مشتریان و طراحی سیستمی برای برقراری ارتباط مشتریان با اطلاعات

محصولات، پرس و جو، قرارداد، بازخورد و شکایت دارید.
زمان توسعه محصول جدید، شما احتیاج به برنامه ریزی مراحل بهبود جدید برای توسعه محصول و همچنین

آزمایش این مراحل دارید.
شما احتیاج به تجدید نظر در کاربردها و روندهای معمول در غالب حسابرسی داخلی و نشست‌ها دارید تا تصمیم

بگیرید که آیا مدیریت کیفیت کارا می‌باشد و این سیستم ما را به کدام جهت می‌برد (با توجه به مشکلات پیشین و بلفعل).

برای این منظور اطلاعات فعالیت‌ها را نگهداری کرده و نقاط قوت و ضعف آنها را مورد بررسی قرار می‌دهید.
با توجه به مشکلات پنهانی و بلفعل (مشتریان، فراهم کنندگان مواد اولیه و مشکلات داخلی) شما نیاز به روندهای

ثبت شده‌ای دارید که اطمینان حاصل کنید که هیچ کسی محصولات بد شما را استفاده نمی‌کند و تصمیم بگیرید

که با این محصولات بعضاً معیوب چه کنید و این کار تنها با توجه به ریشه‌های به وجود آورندهٔ تولید این محصولات

بد و همچنین تهیه گزارش و نگهداری آن برای تکرار نکردن دوباره این ایراد تعبیه می‌شوند، قابل انجام است.

گواهینامه ایزو 9001: سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد iso9001:2008 یکی از اعضای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است. امروزه نیاز بسیاری از سازمان‌ها
به این استانداردها بسیار تامل برانگیز است و به عبارتی یکی از شاخصه‌های استاندارسازی نحوه مدیریت کیفیت

سازمان‌ها در سطح جهانی می‌باشد. اولین شاخهٔ اصلی این خانواده iso9001 می‌باشد و شامل شاخصه‌های زیر می‌باشد:
iso 9001:2008 آخرین نسخه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تدوین شده توسط سازمان جهانی ایزو می باشد.

این استاندارد نحوه مدیریت بر سازمان برای تامین نیازمندیها و انتظارات مشتری را در بر می گیرد و مستقل از

اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت برای کلیه بنگاهها و موسسات اقتصادی کاربرد دارد.

مشاوره ایزو 9001: سیستم مدیریت کیفیت

پذيرش يك سيستم مديريت كيفيت بايد يك تصميم گيري استراتژيك در سازمان باشد. طراحي و استقرار سيستم مديريت

كيفيت سازمان از عوامل زير تاثير مي پذيرد:
الف- محيط سازمان و تغييرات و ريسك هاي وابسته به محيط
ب- نيازهاي در حال تغيير
ج- اهداف ويژه
د- محصولات
ه- فرآيندهايي به كار گرفته شده
و- اندازه و ساختار سازماني آن
شكل يكسان در سيستم هاي مديريت كيفيت ويا شكل يكسان در مستندسازي از جمله اهداف و خواسته هاي

اين استاندارد بين المللي نمي باشد.
الزامات سيستم مديريت كيفيت كه در اين استاندارد تعيين شده است، مكمل الزامات مشخص شده براي محصول هستند.

اطلاعاتي كه تحت عنوان يادآوري آمده است، راهنمايي هايي براي درك بهتر و روشن ساختن الزامات مربوطه ارائه مي دهد.
اين استاندارد بين امللي مي تواند توسط طرف هاي داخلي و خارجي و از جمله مراجع صدور گواهينامه، براي ارزيابي توانايي

سازمان در برآورده ساختن الزامات مشتري، مراجع قانوني و مقررات قرار گيرد.
مباني مديريت كيفيت كه در ايزو 9000 و ايزو 9004 بيان شده اند، در حين ايجاد و توسعه اين استاندارد بين المللي در نظر

گرفته شده اند.

 

اخذ گواهینامه ایزو 9001: سیستم مدیریت کیفیت

شرایط دارا شدن مدیریت کیفیت و اخذ ایزو سیستم مدیریت کیفیت مشتمل بر نزدیک به ۳۰ صفحه شرایط می‌شود که

توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی منتشر و در همه کشورها به منظور هماهنگی به کار می‌رود. این شرایط به شرح

ذیل می‌باشند:
صفحه چهارم (پیش گفتار): پیش گفتار
صفحات پنج تا هفت (پیش گفتار): فصل اول – معرفی ایزو
صفحه یک تا چهارده: شرایط
فصل اول: اهداف و مفاد
فصل دوم: منابع قانونی
فصل سوم: واژگان و تعریف‌ها (مخصوص تنها ايزو 9001 | ISO 9001:2008 )
صفحات دو تا چهارده:
فصل چهار: سیستم مدیریت کیفیت
فصل پنجم: مسئولیت‌های مدیریت
فصل ششم: مدیریت منابع
فصل هفتم: پدیدآوری محصول
فصل هشتم: پایش، اندازه گیری، تحلیل و بهبود

 

فواید اخذ گواهینامه ایزو 9001 ISO 9001: 2008 :

مجموعه‌ای از روندها که مراحل حیاتی کسب و کار را تحت پوشش می‌گیرند
کنترل و اصلاح روندها برای کارا بودن آنها
ثبت و ضبط اطلاعات مناسب
کنترل خروجیهای معیوب و اتخاذ تصمیم و انجام عمل درست برای اصلاح
بررسی‌های معمول برای اطمینان حاصل کردن از درستی روندهای منحصربه‌فرد و سیستم مدیریت کیفیت
بهبود مداوم و مستمر به روندها و محصولات

در مرحله اول ، ایزو 9001 به عنوان استاندارد سیستم  تضمین کیفیت در سال 1987 صادر شد .

برای سازمانها بر اساس دامنه کاری یکی از این 3 استاندارد اعمال می شد . نسخه این استاندارد تمرکز بر

پیدا کردن محصولات درست از نادرست را داشت .در مرحله اول تجدید نظر در سال 1994 انجام شد و این

استاندارد به عنوان سیستم تضمین کیفیت صادر شد .

آخرین بازنگری در سال 2000 انجام شد و استاندارد را به عنوان سیستم مدیریت کیفیت صادر شده است.

و تنها ایزو  9001:2000 معتبر است و ایزو 9002 و 9003 معتبر نیست .

اما سازمان ISO ، استاندارد 9000 و 90004 و 19011 را در حمایت از ایزو 9001:2000 صادر کرد .

مبانی استاندارد ایزو 9001 بدون در نظر گرفتن دامنه کاری سازمانها می باشد .

در سال 2008 کاملترین نسخه از ISO 9001 صادر شد که هنوز در سراسر جهان این استاندارد پیاده سازی می شود .

نسخه فعلی ایزو 9001 ورژن 2015 است که به لحاظ ساختار متفاوت با ایزو 9001 ورژن 2008 می باشد .

شرکت هایی که ایزو 9001  ورژن 2008 را دارند بایستی تا سال 2018 به ورژن جدید استاندارد خودرا ارتقا دهند .

 

چرا ایزو 9001:2008 در سال 2015 تجدید نظر شد؟

سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001   ، راهنمای جهانی استاندارد مدیریت کیفیت در سال آخرین بار در سال 2015

تجدید نظر شد.

تمام استاندارد های ایزو هر 5 سال در صورت نیاز مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت لزوم تجدید نظر می شوند.

ایزو 9001:2015 برای پاسخ به آخرین روند و سازگاری با سایر سیستم های مدیریت از قبیل ایزو 14001

،طراحی شده است.

تغییرات اصلی این استاندارد چیست؟

ورژن جدید به دنبال یک ساختار سطح بالاتر برای استفاده آسان در ارتباط با سایر استانداردی های سیستم مدیریت

تفاوت عمده ای که نسخه 2015 با 2008 تفکر  مبتنی بر ریسک است.

مزایای ایزو 9001

 • تاکید بیشتر بر تعامل رهبری
 • کمک می کند به یافتن خطرات و فرصت های سازمانی در شیوه ای سازمان یافته تر
 • استفاده از زبانی ساده و ساختار و اصطلاحات معمول که به ویژه برای سازمانها بسیار مفید هستند.
 • سیستمهای مدیریت PLE -محیط زیست ، بهداشت، ایمنی و یا تداوم کسب و کار
 • مدیریت ذنجیره تامین را به طور موثرتر آدرس دهی می کند.

ویرایش جدید استاندارد ایزو 9001 در سال 2015  منتشر می گردد کمیته فنی ایزو در سال 2012 موضوعات

مورد نیاز برای بازنگری ایزو 9001  را بررسی نمود و یک برنامه رمان بندی جهت تدوین ویرایش جدید ISO 9001

ارائه نمود

پیش نویس تجدید نظر استاندارد باید شامل :-ارائه الزامات هسته ای پایدار برای 10 سال آینده و یا بیشتر- بصورت

عمومی  و مرتبط با  عوامل سازمانی در هر بخش

–  تمرکز بر مدیریت  فرآیند تا دستیابی به نتایج  مورد نظر

– از آخرین ویرایش اصلی ایزو 9001 در سال 2000 تا کنون ،  تغییرات در سیستم های مدیریت  کیفیت و فن آوری

بصورت عملی  مد نظر قرار گیرد.

– تغییرات پیچیده و دشوار محیط های سازمان را انعکاس دهد .

– بمنظور افزایش سازگاری و هم ترازی با دیگر استاندارد های سیستم های مدیریت  ایزو ، پیوست SL ضمیمه دستورات

ایزو بکار گرفته شود.

– پیاده سازی موثر سازمانی و ارزیابی انطباق موثر بوسیله ارزیابی شخص اول ، دوم و سوم تسهیل می گردد.

– جهت کمک به درک و تفسیر بهتر الزامات  از زبان و سبک های نوشتن  ساده استفاده گردد.

این موضوع نیاز به گفتگو با علاقمندان مرتبط با موضوع دارد این شامل بخش های خاص  از الزامات استاندارد ها

بر اساس  ایزو 9001 ، سازمان های دریافت کننده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، شرکت های گواهی دهنده ،

سازمان های اعتباردهی و تنظیم کننده مقررات وقوانین می باشد.

تاثیر قابل توجهی از هر  تغییرات ، تصدیق و صحه گذاری  در کار استاندارد ایزو 9001 ویرایش جدید با استفاده از

سازمان های داوطلب دربخش هایی مختلف از جهان هنگامی که پیش نویس کمیته تدوین شد ،  انجام خواهد شد.

مستندات ایزو 9001:2015

مستندات ایزو 9001  دارای چه اطلاعاتی هستند؟

ایزو 9001   اطلاعات مستندات به عنوان داده های معنی داری است که نیازمند کنترل و نگهداری توسط

سازمان و محیطی است که در آن موجود است.

الزامات مورد نیاز برای اطلاعات مستندات در بخش 7.5 در پیش نویس استاندارد گرفته شده و شامل بسیاری

از الزامات یکسان قبلی در محل و مدارک و سوابق می باشد.

سیستم مدیریت کیفیت نیاز به اطلاعات مستندات مورد نیاز توسط استاندارد ایزو 9001 برای اثر بخشی سیستم

مدیریت کیفیت دارد.

سیستم مدیریت کیفیت نیز نیازمند اندازه سازمان، نوع فعالیت ها، پیچیدگی فرآیندها و تعامل و صلاحیت افراد است.

علاوه بر این ، الزاماتی برای ایجاد و بروز رسانی اطلاعات مستندات که شامل شناسایی، فرمت مناسب و نقد و بررسی

و تصویب این اطلاعات مستندات وجود دارد.

الزاماات نهایی در مورد مقدار اطلاعات مستندات با کنترل و در دسترس بودن و شایستگی که مورد نیاز است، می باشد.

حفاظت کافی، توزیع قابل اجرا، دسترسی، بازیابی، استفاده ذخیره سازی ، حفظ، کنترل تغییرات، نگهداری .

همه این الزامات  عمدتا همانهایی ست که در اسناد و فرآیندهای مستندسازی شده وجود دارد  اما به صورت یک پکیج واحد

می باشد.

 

چه اطلاعات  ضروری   در مستندات ایزو 9001 ثبت شده است؟

در زیر چند مورد از الزامات استاندارد که به عنوان اطلاعات مستندات مورد نیاز تعریف شده است را آورده ایم:

 • دامنه سیستم مدیریت کیفیت
 • هر چیز لازم برای حمایت از عملکرد فرآیندها
 • هر چیز لازم که باعث ایجاد اعتماد به فرآیندهای برنامه ریزی شده قابل اجرا می شود
 • خط مشی کیفیت
 •   اهداف کیفی
 • مدارکی که منابع نظارت و اندازه گیری مناسب برای هدف هستند
 • استانداردهای کالیبراسیون زمانی که هیچ استاندارد بین المللی شناخته وجود ندارد
 • مدارک و شواهد تائید صلاحیت شد
 • مدارکی که در فرآیندهایی را که برنامه ریزی شده است را انجام می دهد
 • مدارکی که نشان دهنده انطباق محصولات و الزامات خدمات است
 • نمایشی از نتایج بررسی الزامات مربوط به محصولات و خدمات
 • تائیدیه الزامات طراحی و توسعه مورد نیاز
 • خروجی از فرآیندهای طراحی و توسعه
 • تغییرات طراحی و توسعه
 • نتایج ارزیابی، نظارت بر عملکرد و ارزیابی مجدد از ارائه دهندگان خارجی
 • تعریف ویژگی های محصولات و خدمات، از جمله فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده
 • اطلاعات لازمی که برای حفظ قابلیت ردیابی ، زمانی که مورد نیاز است
 • نتایج حاصل از تغییرات تولید و خدمات

اقدامات صورت گرفته در خروجی نامنطبق فرآیند، محصولات، و خدمات، از جمله امتیازات به دست آمده

نتایج حاصل از فعالیت پایش و اندازه گیری
مدارک و شواهد از اجرای برنامه ممیزی و نتایج ممیزی
مدارک و شواهد از نتایج حاصل از بررسی مدیریت
مدارک و شواهد از عدم انطباق و اقدامات صورت گرفته، و نتایج حاصل از هر اقدامات اصلاحی

 

چک لیست ممیزی  ایزو 9001

چک لیست ممیزی داخلی یکی از چندین ابزار ممیزی است.

تضمین کننده الزامات استاندارد ایزو 9001 و سیستم مدیریت کیفیت شما با مسائل واقعی کاری شمامی باشد .

به عنوان یک مرجع در ممیزی استفاده می شود .

اگر درست استفاده شود مزایای زیر را داراست :

 • سیستماتیک کردن ممیزی
 • ترویج برنامه ریزی ممیزی
 • تضمین دستاوردهای استوار در ممیزی
 • پشتیبانی فعال از فرآیند ممیزی سازمان شما
 • گردآوری متن های نوشته شده حین فرایند ممیزی
 • همسان سازی عملکرد ممیزهای گوناگون در انجام ممیزی
 • ایجاد مرجع برای شواهد موضوعی

 

چک لیست ارائه شده متشکل از جداول الزامات قابل گواهی در بخش های 4 تا 10 استاندارد ایزو 9001 می باشد .

هر الزام به صورت یک سوال مطرح شده است .

چک لیست ممیزی برای ممیزی انطباق و ممیزی فرایند قابل استفاده است .

چنانچه می خواهید چک لیست ممیزی جدیدی ایجاد کنید .

کافی است بخش هایی از جدول را که مرتبط با فرآیند شماست  در جدول جدید کپی کنید .

توصیه می کنیم چک لیست پیوست را به عنوان کپی اصلی برای خود نگه دارید .

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل  چک لیست را از اینجا دانلود کنید .

 

خدمات مشاوره ایزو 9001

شرح خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت کیفیت  بر اساس استاندارد ISO 9001:2008

انجام خدمات آموزشي و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بين المللي ISO 9001:2008 تا مرحله اخذ گواهینامه

و مراحل اجرايي آن به شرح زير مي باشد :

1- شناخت: شناسایی شرایط جاری  سازمان اعم از تولیدی یا خدماتی براساس بندهای استاندارد ISO 9001 :

1-1- بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت عمده

1-2- مطالعه ساختار سازمانی

1-3- بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع

1-4- دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای

استاندارد

1-5- مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و

خواسته های مشتریان

1-6- تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )

2- آموزش: آموزش استاندارد ISO 9001:2008 :

2-1- مستندسازي و تشريح الزامات استاندارد ISO 9001:2008

2-2- مميزي داخلي الزامات استاندارد ISO 9001:2008

3- تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده مدیریت و تشكیل و توجیه کمیته راهبری و تعیین مسئولیت های ایشان و

دیگر اعضای پروژه

4- طراحی سیستم : همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز:

4-1- تدوین خط مشی کیفیت

4-2- تهیه اهداف کیفیت

4-3- تهیه نقشه فرایندها

5- مستندسازی: مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و

نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد:

5-1- تدوین شناسنامه فرایندها

5-2- سيستم مديريت كيفيت (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)

5-3- مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين مسئوليت ها و اختيارات به صورت مدون،

انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس ارتباط واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيهاي آن بر اساس استاندارد)

5-4- مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)

5-5- تحقق محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد

و ارزیابی تامین کنندگان، کنترل توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)

5-6- اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود (شامل : پايش و اندازه گيري فرایندها،پایش و اندازه گیری رضایت مشتری

، ممیزی داخلی، تدوين طرح كنترل محصولات، كنترل محصول نامنطبق، تجزیه و تحليل داده ها و بهبود مستمر و

اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه)

5-7- تهیه نظامنامه کیفیت

6- ممیزی داخلی:

6-1- تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی

6-2- تدوین چک لیست ممیزی داخلی

6-3- انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و

شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

7- تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 9001:

7-1- حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و

مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.

 

آموزش ایزو 9001:2015 -الزامات و ممیزی داخلی

منبع آموزشی :  متن استاندارد ایزو 9001

مدت دوره : 2 روز

زمان دوره :

 • برای افراد پس از تکمیل ظرفیت
 • برای شرکتها با هماهنگی

مکان دوره :

 • برای افراد دفتر مرکزی شرکت
 • برای شرکتها در محل شرکت یا واحد تولیدی با هماهنگی

مشخصات مدرس :

 • دارای گواهینامه بین المللی سرممیزی
 • بیش از 20 سال سابقه تدریس ، ممیزی و مشاوره سیستم های کیفیت
 • سابقه مدیریت چند مرجع معتبر بین المللی صدورگواهینامه
 • مسلط به محتوا و مدیریت دوره آموزشی

سایر موارد :

 • ارائه گواهینامه آموزشی حضور در دوره
 • ارائه  متن استاندارد ایزو 9001
 • پذیرایی

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ISO24510

ISO16817

شرکت ایزو ,    مشاور ایزو 9001 , گواهینامه ایزو 9001 ,  شرکت مشاور ایزو 9001 ,

آموزش ایزو 9001 , اخذ ایزو 9001 , ایزو14001 , مشاور ایزو 14001 ,  گواهینامه ایزو 14001 ,

شرکت مشاورایزو14001 , آموزش ایزو 14001 , اخذ ایزو 14001 , ایزو 22000 , مشاور ایزو22000

, گواهینامه ایزو 22000 , شرکت مشاور ایزو 22000 , آموزش ایزو 22000 , اخذ ایزو 2200 , ایزو ohsas 18001

, مشاور ohsas 18001  , گواهینامه ohsas 18001  ,  اخذ ایزو ohsas 18001  , ایزو 17025 , اخذ ایزو 17025 ,

مشاور ایزو 17025 , گواهینامه ایزو 17025 , شرکت مشاور ایزو 17025 , آموزش ایزو 17025 ,  ایزو 13485 ,

اخذ ایزو 13485 , مشاور ایزو 13485 , گواهینامه ایزو 13485 , شرکت مشاور ایزو 13485 , آموزش ایزو 13485

, ایزو 1002 ,  اخذ ایزو ایزو 1002 , مشاور ایزو 1002 , گواهینامه ایزو 1002 , شرکت مشاور ایزو 1002 ,

آموزش ایزو1002 , گواهینامه HSE , مشاور hse , شرکت مشاور hse , آموزش hse , اخذ hse , ایزو 1004

, مشاور ایزو 1004 , گواهینامه ایزو 1004 , شرکت مشاور ایزو 1004 , آموزش ایزو 1004 , اخذ ایزو1004 ,

مشاور ims , گواهینامه ims , شرکت مشاور ims , آموزش ims , اخذ ims

 Subscribe in a reader

[Valid RSS]