iso 16949:2009

iso 16949:2009 – سیستم مدیریت در خودروسازی

ايزو 16949|iso 16949 ورژن 2009 آخرین ویرایش سیستم مدیریت کیفیت ايزو 16949|iso 16949 در صنعت

خودروسازی می باشد ISO/TS 16949:2009  مرتبط با ایزو 9001 ورژن 2008، الزامات سیستم مدیریت کیفیت

در طراحی ،توسعه و تولید محصولات مرتبط با خودروسازی را تعریف می کند .ISO/TS 16949:2009  در زنجیره تامین خودروسازی کارایی دارد. گواهینامه ایزو 16949 برای شرکتهای مرتبط با صنعت خودرو شامل قطعه سازان و کارخانجات تولیدو مونتاژ کاربردی می باشد.

ایزو 16949 یک مشخصه فنی است که توسط IATF و نمایندگانی از ISO/TS 176 و انجمن تولید کنندگان خودرو ژاپن JAMA تهیه گردیده است .
نیازمندی های خاص استاندارد ISO 9001:2008 به این استاندارد اضافه شده و در داخل کادر قرار دارد .
این استاندارد از به هم پیوستن و هماهنگ شدن استاندارد های تضمین کیفیت ،CCFA ،VDA ،QS 9000، بوجود آمده است.
ISO/TS به عنوان مبنایی برای گرفتن گواهینامه تضمین کیفیت در صنایع خودرو سازی خواهد بود که مورد قبول شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی است.
در تهیه استاندارد TS تلاش گردیده خواسته ها هم راستا با استانداردهای سایر خودرو سازها باشد.

هدف:
ایجاد یک سیستم کیفیت مبتنی بر بهبود مداوم ، تاکید بر پیشگیری از ضایعات کاهش تغییرات و اتلافات در زنجیره تامین.

فواید ايزو 16949|iso16949:

ایجاد یک زبان مشترک جهانی برای سیستم کیفیت
گواهی نامه مورد تایید در سطح جهانی
کاهش ارزیابی های سوم شخص متعدد ایجاد رقابت
راحتی بهبود سیستم کیفیت
منبع یابی در سطح جهانی
گواهینامه ایزو 16949|iso16949  برای شرکت های تولید کننده در زمینه خودرو شامل خودروسازان و قطعه سازان الزامیست.

گواهینامه ایزو مرتبط

ISO/TS 16949:2009