تهیه HSE PLAN

HSE-PLAN

مدل hse

ویژگی های مدل سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران

  • انطباق با سیستم مدیریتی و چرخه دمینگ
  •  انطباق با مدل دستیابی به شهر پایدار
  •  انطباق با مدل های سیستمهای استانداردی (ISO45001، ISO14001، ISO9001)
  • ارزیابی و عملکرد صحیح در سازمان های مختلف

برای تهیه مدل hse   ، شما باید یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتی مناسب ایجاد کنید که متناسب با خطرات باشد.

مدیریت موثر بهداشت و ایمنی و سیاستی که جهت مشخصی را تعیین می کند ، برای اطمینان از انجام

وظایف و مزایای بهداشت و ایمنی در سراسر سازمان کمک می کند.

HSE PLAN  باید برای برآورده ساختن الزامات قانونی، جلوگیری از مشکلات بهداشتی و ایمنی طراحی شوند

و شما را قادر به پاسخگویی سریع در مواقعی که مشکلات و یا خطرات جدید به وجود آمده است، طراحی کنید.

فکر کنید که در حال حاضر کجا هستید و کجا باید باشید .

  • آنچه میخواهید به دست بیاورید،
  • چه کسانی مسئول چه چیزی هستند،
  • چگونه به اهداف خود برسید
  • و چگونه موفقیت خود را اندازه گیری کنید.

شما نیاز به تهیه پلن hse  دارید و  بایستی  عملکرد آن را اندازه گیری  کنید.

به راه هایی برای انجام این کار بپردازید که فراتر از نگاه کردن به آمار تصادفات است –

به دنبال شاخص های پیشرو و همچنین عقب مانده باشید .

شاخص های فعال و واکنشی نیز نامیده می شود.

آتش و موارد اضطراری دیگر را در نظر بگیرید.

همکاری و هماهنگی پلن hse با هر شخصی که در محل کار حضور دارد را لحاظ کنید .

به خاطر داشته باشید که برای تغییرات برنامه ریزی کرده و هرگونه الزام قانونی خاص را که برای شما اعمال می شود شناسایی کنید.