اشتباهات در اخذ ایزو

اشتباهات در اخذ ایزو کدامند ؟

اشتباهات در اخذ ایزو : ارزش و اعتبار گواهینامه ایزو در آموزش و پیاده سازی صحیح آن نهفته است نه یک برگ کاغذ

پیامدهای خرید گواهینامه ایزو :

1- به احتمال خیلی زیاد گواهینامه از شرکت با هویت جعلی تهیه خواهد شد.

2- شما مبلغ گزافی بابت تهیه یک برگ کاغذ پرداخت می کنید.

3- بازار گواهینامه های جعلی را رونق می دهید و افراد غیر متخصص و صرفا دلال از این موضوع بیشترین بهره را خواهند برد .

4- ارزش و مزایای  واقعی خدمات مشاوره تخصصی و استانداردهای ایزو را تجربه نخواهید کرد.

 

اشتباهات در اخذ ایزو : دلالی گواهینامه ایزو 

افراد و شرکت های متعددی تحت عنوان مشاور ( عمدتا دلال) اقدام به فروش گواهینامه ایزو می کنند .

این موضوع ناشی از تقاضای مشتری ها برای خرید گواهینامه ایزو می باشد .

 

اشتباهات در اخذ ایزو : مشاوران سودجو و غیرمتخصص

بسیاری موارد دیده شده افراد و شرکتهایی تحت عنوان مشاور ایزو  با  سازمان ها قرارداد مشاوره بسته اند و بدون ارائه تضمین های لازم و  به دلیل عدم  توانایی در آموزش و اجرای صحیح استاندارد مورد نظر با دریافت مبالغی (پیش پر داخت ) کار  را نیمه کاره رها کرده اند .