telegram

پشتیبانی داتیس سیستماز طریق تلگرام پاسخگوی شماست

روش بررسی اعتبار مرجع صدور گواهینامه ایزو چیست ؟

 

روش بررسی اعتبار مرجع صدور گواهینامه ایزو چیست ؟

مراجع اعتباربخشی عضو IAF

چناچه یک شرکت صدورگواهینامه IAF  به شما معرفی شد . بایستی مراحل زیر جهت بررسی صحت ادعا طی شود .

1- مراجعه به سایت https://www.iaf.nu و ورود به بخش  IAF Members and signatories   

2- انتخاب کشوری که ادعا می شود مرجع صدورگواهینامه در آن کشور واقع است . برای مثال کشور انگلیس United Kingdom را انتخاب می کنیم .

3- اطلاعات تماس مرجع اعتبار بخشی در صفحه وجود دارد . شامل شماره تماس ، آدرس ایمیل و وبسایت

4- می توانید وارد سایت مرجع اعتباربخشی شده و در آنجا فهرست شرکت های صدورگواهینامه مورد تایید مرجع اعتبار بخشی را  ببینید.

5- نام شرکت صد.ورگواهینامه را جستجو و آدرس وبسایت آن را پیدا کنید .

6- با ارسال ایمیل یا جستجو در وبسایت مرجع صدورگواهینامه مطمئن شوید آن شرکت در ایران نماینده دارد و اطلاعات تماس نماینده را دریافت کنید .

مرجع اعتباربخشی ASCB

1- برای بررسی اعتبار شرکت های صدورگواهینامه تحت اعتبار ASCB  کافیست به وبسایت http://www.ascb.co.uk  مراجعه نمایید.

2- روی گزینه  search for accredited bodies  در بالای صفحه کلیک نمایید .

3- در فرم باز شده در قسمت NAME  نام شرکت صدورگواهینامه را وارده کرده و کلید جستجو را بزنید .

 

نشانه گذاری

 Subscribe in a reader

[Valid RSS]