Monthly Archives: می 2015

Home 2015 می

ایزو 24511 و ایزو 24512 :استانداردهای ایزو برای خدمات شهری

استاندارد ایزو برای خدمات شهری این استانداردها اصیل و مفید هستند که رویکردی تلفیقی ارائه می نمایند (این استانداردها بسیار با مجموعه استانداردهای مدیریتی ایزو 9000 و ا...
ادامه مطلب

استاندارد ایزو 24510

بهبود خدمات آب و فاضلاب مسئله آب یک چالش جهانی در قرن بیست و یکم است، چه از لحاظ مدیریت منابع آبی و دسترسی به آب آشامیدنی و چه از لحاظ مدیریت فاضلاب در سراسر دنیا. در سا...
ادامه مطلب

حقوق شهروندی : ایزو مسئولیت اجتماعی

ایزو مسئولیت اجتماعی یکی از طرح های مهم کارگروه ایزو ارائه یک پیشنهاد درباره مسئولیت اجتماعی (SR) بوده است. کارگروه این امر را به عنوان یک موضوع در حال ظهور و نیازمند ب...
ادامه مطلب
گواهینامه ایزو

دستورالعمل های ایزو بخش چهارم

دستورالعمل های ایزو بخش چهارم دستورالعمل های ایزو بخش چهارم 1- هدف : حصول اطمينان از تنظيم و كاليبره بودن وسايل و تجهيزات بازرسي و اندازه گيري و جلوگيري از بكار بردن و...
ادامه مطلب
گواهینامه ایزو

دستورالعمل های ایزو بخش سوم

دستورالعمل های ایزو بخش سوم دستورالعمل های ایزو بخش سوم 1-هدف : هدف از اين روش اجرائي تشريح نحوه شناسايي و تعيين عمليات و فعاليتهاي مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي و خطرا...
ادامه مطلب
گواهینامه ایزو

دستورالعمل ایزو بخش دوم

دستورالعمل ایزو بخش دوم استانداردها و دستورالعمل های ساختمانی پس از حادثه زمین لرزه خلیج هاک نیوزیلند در سال 1931 بسیار سخت گیرانه تر محک زده می شوند. در چهارم سپتامبر ...
ادامه مطلب