گواهینامه gmp

گواهینامه gmp

 GMP چیست؟

GMP به مقررات تمرین تولید خوب اعلام شده توسط اداره غذا و دارو ایالات متحده تحت مجوز قانون غذایی،

دارو و لوازم آرایشی فدرال اشاره دارد

(فصل چهارم را برای غذا، و فصل های V، بخش های A، B، C، D و E برای مواد مخدر و دستگاه ها.)

این مقررات، که به موجب قانون، مستلزم آن است که تولیدکنندگان، پردازنده ها و بسته های مواد مخدر، دستگاه های پزشکی،

برخی مواد غذایی و خون اقدامات پیشگیرانه ای را برای اطمینان از اینکه محصولات آنها ایمن، خالص و تاثير گذار.

اخذ gmp

مقررات GMP نیازمند یک رویکرد کیفی برای تولید است، شرکت ها را قادر می سازد تا نمونه هایی از آلودگی،

مخلوط کردن و خطاها را به حداقل برسانند یا از بین ببرند.

این به نوبه خود، محافظت از مصرف کننده از خرید یک محصول است که موثر یا حتی خطرناک نیست.

شکست شرکت ها در مطابقت با مقررات GMP می تواند منجر به عواقب بسیار جدی از جمله فراخوان، تشنج،

جریمه و زمان زندان شود.

مقررات GMP شامل مسائل مربوط به رکورد نگهداری، مدارک کارکنان، بهداشت، پاکیزگی، تأیید صحت تجهیزات،

تأیید صحت فرایند و رسیدگی به شکایات است.

استاندارد gmp

اکثر الزامات GMP بسیار عمومی و باز هستند، به این ترتیب هر سازنده اجازه می دهد تا به طور جداگانه تصمیم

بگیرد که چگونه بهترین کنترل های لازم را انجام دهد.

این امر باعث انعطاف پذیری زیادی می شود، اما همچنین نیاز به این دارد که سازنده شرایط را به طریقی که برای

هر کسب و کار شخصی مناسب است، تفسیر کند.

آموزش gmp

GMP گاهی نیز به عنوان “cGMP” شناخته می شود. “c” به معنای “فعلی” است، به تولید کنندگان یادآوری می کند

که باید از فن آوری ها و سیستم هایی استفاده کنند که به منظور تطابق با مقررات به روز می شوند.

سیستم ها و تجهیزات مورد استفاده برای جلوگیری از آلودگی، مخلوط کردن و اشتباهات، که ممکن است 20 سال

پیش “خط مقدم” باشد، ممکن است از استانداردهای امروز کمتر باشد.