دسته بندی عنوان برگه : گواهینامه محصول

گواهینامه محصول

گواهینامه محصول بر کیفیت محصولات اشاره دارد و برای محصولات گوناگون تعاریف متفاوتی دارد .

گواهینامه هایی که برای مرزها ومحدوده های جغرافیایی مشخص تعریف شده اند . گواهینامه هایی که کاربرد بین المللی دارند .

گواهینامه هایی که تنها برای محصولات غذایی و دارویی صادر می شوند .

فرآیند صدورگواهینامه های محصول بسته به الزامات و حسا سیتهای هر محصول نیازمند انجام آزمایش های تعریف شده و استاندارد آن محصول می باشد .

بنابراین چنانچه بدون گذراندن آزمون های مشخص اقدام به دریافت گواهینامه محصول کردید در ماهیت و کاربرد آن گواهینامه شک کنید .

برخی گواهینامه هاو نشان های شناخته شده برای محصولات عبارتند از :

نشان استاندارد ملی : ویژه تولید کنندگان داخلی

نشان حلال: ویژه شرکت های تولیدی و خدماتی در حوزه محصولات غذایی آرایشی و بهداشتی

گواهینامه انطباق با استاندارد اروپایی:

گواهینامه FDA: ویژه شرکت های دارویی و غذایی در ایالات متحده آمریکا

گواهینامه CE:  براساس دسته بندی مشخص ویژه محصولا مورداستفاده در اروپا

گواهینامه حلال :

نشان EC:

نشان GC:

نوشته‌های تازه

 Subscribe in a reader

[Valid RSS]