گواهینامه ایزو 50001

گواهینامه ایزو 50001 ورژن 2011 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001 توسط سازمان بین المللی ایزو می باشد.

استاندارد ایزو 50001 در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد.

که هدف آن توانمند سازی سازمان جهت دستیابی به راهکاری جهت بهبود بهره وری انرژی ، استفاده و مصرف انرژی می باشد.

راهکارهای لازم شامل اندازه گیری ،تهیه مستندات و گزارشات ، تهیه ذستورالعمل هایی برای تجهیزات ،سیستم ها، فرایندها و پرسنل به صورت اثر گذار بر مصرف انرژی در سازمان است .

گواهینامه سیستم مدیریت انرژی برای کلیه سازمان ها اعم از ادارات و واحدهای تولید مستقل از ابعاد سازمان کاربردی می باشد.

هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به می باشدقرار سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی می باشد.

پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده می باشد .

فواید بکارگیری استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001 :

  • ایزو 50001 بهره وری انرژی را در شیوه های مدیریتی ادغام می کند تا :
  • آگاهی از مصرف انرژی را افزایش دهد،
  • رفتارهای خوب مدیریت انرژی را تقویت کند
  • و از دارایی ها و فرآیندهای مصرف کننده انرژی موجود استفاده بهتر کند.
  • همچنین به سازمان ها کمک می کند تا اجرای فناوری های جدید کارآمد انرژی را ارزیابی و اولویت بندی کنند.

-کاهش هزینه های مالی در مصرف انرژی
-افزایش کارآیی مصرف انرژی در فرایندهای سازمان
– ایجاد فرهنگ اصلاح الگوی مصرف برای استفاده صحیح از انرژی
– ایجاد راهکارهای جدید برای استفاده بهینه از انرژی
– کنترل و استاندارد سازی در انرژی از دیدگاه مصرف و تولید
– سازگاری با استاندارد ISO 14001

 

گواهینامه DNW

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در

دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزشی  ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .

سایت مرجع : dnwcert.com

شماره تماس : 22621530-021

واتس اپ : 09335167870