هزینه اخذ گواهینامه ایزو

آیا دریافت گواهینامه ایزو هزینه دارد ؟ 

بله، برای دریافت گواهینامه  باید هزینه‌ پرداخت کرد. میزان هزینه اخذ گواهینامه ایزو به  عوامل گوناگونی شامل :  نوع استاندارد، اندازه و نوع سازمان، محل استقرار  و تعداد محصولات یا نوع خدماتی که شما ارائه می‌دهید، بستگی دارد. هزینه دریافت گواهینامه ایزو شامل   آموزش کارکنان، اجرای سیستم مدیریت، هزینه ممیزی خارجی  و ارزیابی سیستم مدیریت و هزینه صدور و تمدید گواهینامه است.

برای مثال شما به صورت سالیانه یا هر زمان که مرجع صدور  ایزو اعلام کند بایستی برای انجام ممیزی های مراقبتی پرداخت کنید . همینطور در صورت نیاز به آموزش  پرسنل جدیدو یا به روزرسانی براساس ویرایش جدید استاندارد مربوطه  برای آشنایی با الزامات سیستم مدیریت  و فرآیندهای سازمان .

علاوه بر این شما باید برای پیاده سازی سیستم مدیریت  نیز هزینه هایی پرداخت کنید. برای مثال،  هزینه‌ استخدام مشاور و کارشناس برای طراحی  و پیاده سازی فرآیندهای مدیریتی، تهیه و تدوین اسناد مرتبط با سیستم مدیریت و هزینه‌هایی برای تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم مدیریت را نیز باید در نظر گرفت.

برای مثال در استاندارد ایزو 17025 برای انجام آزمون ها بایستی تجهیزات و شرایط محیطی مورد نیاز برای اطمینان از درستی نتایج فراهم گردد.

هزینه صدور گواهینامه iso به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله اندازه و پیچیدگی سازمان شما، دامنه گواهی، مرجع صدور گواهینامه ای که انتخاب می کنید و منابعی که برای پیاده سازی و حفظ استاندارد ISO در دسترس دارید.

در اینجا برخی از عواملی که می تواند بر هزینه صدور گواهینامه ISO تأثیر بگذارد آورده شده است:
اندازه و پیچیدگی سازمان شما: سازمان‌های بزرگ‌تر یا آن‌هایی که فرآیندهای پیچیده‌ای دارند ممکن است به زمان و منابع بیشتری برای پیاده‌سازی و حفظ استاندارد ISO نیاز داشته باشند که در نتیجه هزینه‌های بالاتری را به همراه خواهد داشت.
محدوده صدور گواهینامه ایزو : دامنه گواهینامه ایزو به حوزه های خاصی از سازمانی که گواهی می شود اشاره دارد. دامنه وسیع‌تر به منابع بیشتری نیاز دارد و منجر به هزینه‌های بالاتر می‌شود.
مرجع صدور گواهینامه ایزو : هزینه صدور گواهینامه ISO بسته به مرجع صدور گواهینامه ایزو که انتخاب می کنید می تواند متفاوت باشد. برخی از مؤسسات گواهی ممکن است برای خدمات خود هزینه بیشتری نسبت به سایرین دریافت کنند، بنابراین تحقیق و مقایسه قیمت‌ها از مؤسسات گواهی‌دهنده مختلف مهم است.
هزینه های اجرا و نگهداری: پیاده سازی و حفظ استاندارد ISO به منابعی از جمله زمان کارمندان، آموزش و مستندات نیاز دارد. این هزینه ها باید در هزینه کلی صدور گواهینامه ISO لحاظ شود.
حق الزحمه ممیزی: نهاد گواهی کننده ممیزی های دوره ای را انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که سازمان با استاندارد ISO مطابقت دارد. هزینه این ممیزی ها یک هزینه مستمر خواهد بود.
توجه به این نکته ضروری است که صدور گواهینامه ایزو هزینه ای یکباره نیست، بلکه سرمایه گذاری بلندمدت در سیستم مدیریت کیفیت سازمان شما است. در حالی که هزینه های اولیه صدور گواهینامه ایزو ممکن است بالا به نظر برسد، مزایای صدور گواهینامه ایزو می تواند شامل بهبود رضایت مشتری، افزایش کارایی و کاهش خطر عدم انطباق یا فراخوان محصول باشد.
برای تعیین هزینه صدور گواهینامه ایزو برای سازمان خود، باید فاکتورهای ذکر شده در بالا را در نظر بگیرید و از مراجع صدور گواهینامه iso مظنه دریافت کنید. همچنین مهم است که برای هزینه های اجرا و نگهداری مداوم و همچنین هزینه های ممیزی بودجه بندی کنید. علاوه بر این، ممکن است بخواهید مزایای بالقوه گواهینامه ایزو را در نظر بگیرید و آنها را با هزینه ها بسنجید تا تعیین کنید که آیا گواهینامه انتخاب مناسبی برای سازمان شما است یا خیر.