هدف گذاری در موفقیت کسب وکار

نقش هدف گذاری در موفقیت کسب وکار

 هدف گذاری در موفقیت تعیین هدف برای کسب وکارتان کلید  اصلی برای ساختنِ یک سرمایه گذاری موفق است.

پس قبول کنید که همه چیز در کسب وکار، فقط پول نیست!

موضوع این است که قبل از ایجاد کسب وکار، باید هدف آن را درنظر بگیرید.

هدف کسب وکار، باید بطور مجزا در خارج از شرکت بایستد.

برخی معتقدند که هدف کسب وکار فقط یک چیز است و آن، ایجاد مشتری ست.

پس قبل از هر چیز، لازم است دریابید که مشتریان شما چه نیازهایی دارند.

ببینید محصولات شما چقدر در برآورده کردن نیازهای مشتریان موفق است.

این همان هدف کسب وکار است.

 

نقش هدف گذاری در موفقیت کسب وکار

برخی می گویند هدف شما، همان “چرا”ی شماست.

دلیلِ بودن شماست.

دلیلِ کاری ست که همین الان در حال انجام دادنش هستید.

مانند چراغی ست که به شما راهنما می دهد.

همه چیز، از استخدام تا طراحیِ تجربه مشتری باید با هدف سازگاری داشته باشد.

در دهه ی ۱۹۷۰ میلادی، برخی باور داشتند که هدف کسب وکار، افزایش ارزش سهام است.

اما این هدف نیست! این نتیجه ی ایجاد مشتری ست.

باید درک کنید که همین مشتری محور بودن، تبدیل به ارزش سهام می شود.

پس شما فقط باید روی مشتری، ایجاد مشتری تمرکز کنید. سودآوری به دنبال آن خواهد آمد.

شما نمی توانید مشتری را جذب، و سپس بدون اینکه بدانید دقیقاً مشتری چه کسی ست، او را حفظ کنید.

ماندگاری مشتری هم بسیار مهم است.

ببینید آنها مایلند چه کارهایی انجام دهند. دریابید چقدر نیازهای آنها را شناخته اید.