ممیزی ایزو چیست

فرآیند ممیزی بدین صورت است که شرکت مدارک کاری خود را به شرکت های CB ارائه می دهد.

یک حسابرس واجد شرایط به منظور ارزیابی سیستم مدیریت شرکت مطابق با الزامات استاندارد ایزو درخواستی از جانب شرکت در محل حضور پیدا می کند.

حسابرس معمولاً گزارش و تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت شرکت را مطابق با استاندارد های ایزو ارائه می دهد.

سیستم مدیریت کیفیت ایزو توصیه هایی برای بهبود کیفیت شرکت ارائه می کند که به شرکت کمک میکند که رو به جلو حرکت کند که در نتیجه ، گرفتن استاندارد های بیشتر از سازمان ISO می باشد .

ممیزی یک اصل اجباری و ضروری در سیستم ISO می باشد. ممیزی ثابت می کند که سیستم شرکت متناسب با هدف اجرا شده است و رو به بهبود و پیشرفت است.

و این ممیزی بایستی سالانه انجام شود که شرکت به طور مداوم در مسیر استاندارد باقی بماند.

ممیز از طریق ارائه مجموعه ای از نقطه نظرات به صورت مرحله به مرحله به توسعه بهبود سیستم مدیریت شرکت کمک می کند.

داتیس سیستم خدمات مشاوره ، ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، گواهینامه حلال ، گواهی آموزشی ایمنی و … را ارائه میدهد

ایزو 9001

ایزو 14001

ایزو 22000

ایزو 17025

ایزو 13485

ایزو 1002

HSE -MS

ایزو 1004

ims