دسته بندی: مقالات گواهینامه ایزو

<span>گواهینامه ایزو</span><span> گواهینامه ایزو: </span><span>تایید عملکرد سازمان بر اساس استاندارد ایزو</span><span> ISO </span><span>هشدارها</span> <span>عدم  آشنایی با الزامات استانداردها و کاربرد واقعی آنها از سوی سازمان ها و طرف های قراردادی آن ها</span><span> </span><span>سودجویی افراد و شرکت های واسطه</span><span> </span><span>عدم آگاهی از فرآیند و ماهیت ثبت و صدورگواهینامه ها</span><span> </span><span>عدم وجود محدودیت ها و مجوزهای لازم جهت ارزیابی مشاور</span><span> </span><span>عدم نظارت سایبری بر سایت های جعل گواهینامه</span><span> </span><span>عدم درک مشتری از کاربرد و مزایای استقرار</span> <span>و چندین دلیل دیگر که بازگشت همه آنها به عدم  ارائه و فراگیر شدن آموزش های صحیح و ارائه آگاهی در حوزه سیستم های مدیریت ایزو می باشد</span><span> .</span> <span>فرآیند کلی اخذ گواهینامه های استانداردهای سیستم مدیریت مبتنی بر چند گام اساسی ست که شناخت و آموزش ارکان اصلی هستند که خروجی آنها استقرار و پایش صحیح سیستم و بهره مندی واقعی از مزایای آن می باشد</span><span> . IAF چیست؟ IAF </span><span>فدراسیون بین المللی اعتباربخشی ست که سازمان استاندارد کشورها عضو آن هستند . گواهینامه ایزو</span><span> IAF </span><span>یعنی گواهینامه ای که مورد تایید سازمان استاندارد کشوری ست</span><span> . ASCB چیست ؟ ASCB </span><span>سازمان اعتباربخشی غیرانتفاعی انگلیسی ست . گواهینامه ای که مورد تایید آن سازمان باشد گواهینامه ایزو</span><span> ASCB </span><span>می گویند</span><span>. </span><span>مراحل </span><span>اخذ  ایزو</span><span> </span><span>انتخاب مشاور سیستم مدیریت مسلط و با تجربه کافی در استقرار سیستم مدیریت مدنظر سازمان</span> <span>بازدید و بررسی سازمان توسط مشاور جهت برنامه ریزی اجرای سیستم</span> <span>معرفی نماینده سازمان در سیستم مدیریت جهت هماهنگی ها و ایجاد تعمل کاربردی سازمان با مشاور</span> <span>شناسایی فرایندها و حوزه های کاری تحت پوشش استاندارد سیستم مدیریت</span> <span>تهیه اسناد و مدارک استاندارد</span> <span>به جریان انداختن فرم ها و مستندات در فرآیندهای کاری  اصلاح و رفع عدم انطباق ها</span> <span>انتخاب و عقد قرارداد با مرجع ممیزی و صدور گواهینامه</span> <span> </span>

ایزو 17025

   ایزو 17025 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا...

گواهینامه IMS

گواهینامه IMS گواهینامه IMS سیستم، ارتباط بین اجزا برای رسیدن به یک هدف است . این...

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001 ایزو 45001 , * روزانه بیش از 6300 نفر از حوادث و بیماری های...

گواهینامه ایزو 14001

ایزو 14001 گواهینامه ایزو 14001 در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت...

ایزو 9001

ایزو 9001 و تاریخچه آن ایزو 9001 استاندارد بین المللی است که الزامات سیستم مدیریت...

گواهینامه ایزو

گواهینامه ISO چیست ؟ به عنوان مالک  کسب و کار ،  اگر قصد شرکت در مناقصات را...

گواهینامه ایزو 22301

گواهینامه ایزو 22301  سیستم مدیریت تداوم کسب و کار  :  الزامات برنامه...

تغییرات ISO9001

تغییرات ISO9001  این استاندارد مبتنی بر تعدادی از اصول مدیریت کیفیت است...

گواهینامه iaf

گواهینامه  IAF گواهینامه IAF  به گواهینامه ای اطلاق می شود که شرکت اعتباربخشی آن...

#iguru_infobox_6100058a8f472 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a8f472 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a8f472 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_6100058a904f0 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a904f0 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a904f0 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_6100058a918ba .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6100058a918ba .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6100058a918ba .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a918ba .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a918ba .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_6100058a94d9e .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a94d9e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a94d9e .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_6100058a95d5f .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a95d5f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a95d5f .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_6100058a96e43 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a96e43 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a96e43 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_6100058a998f1 .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a998f1 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a998f1 .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_6100058a9a89f .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a9a89f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a9a89f .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#iguru_infobox_6100058a9b97b .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a9b97b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000d82; }#iguru_infobox_6100058a9b97b .infobox_icon_container { padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important; }#blog_module_6100058aaf0cb.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_6100058aaf0cb.blog-posts .blog-post_title a { font-size:30px; line-height:46px; font-weight:800; }#iguru_soc_icon_wrap_6100058ae2954 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6100058ae2954 a:hover{ background: transparent; border-color: #ffcb00; }#iguru_soc_icon_wrap_6100058ae2954 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6100058ae2954 a:hover{ color: #ffffff; }