دسته بندی: مقالات گواهینامه ایزو

<span>گواهینامه ایزو</span><span> گواهینامه ایزو: </span><span>تایید عملکرد سازمان بر اساس استاندارد ایزو</span><span> ISO </span><span>هشدارها</span> <span>عدم  آشنایی با الزامات استانداردها و کاربرد واقعی آنها از سوی سازمان ها و طرف های قراردادی آن ها</span><span> </span><span>سودجویی افراد و شرکت های واسطه</span><span> </span><span>عدم آگاهی از فرآیند و ماهیت ثبت و صدورگواهینامه ها</span><span> </span><span>عدم وجود محدودیت ها و مجوزهای لازم جهت ارزیابی مشاور</span><span> </span><span>عدم نظارت سایبری بر سایت های جعل گواهینامه</span><span> </span><span>عدم درک مشتری از کاربرد و مزایای استقرار</span> <span>و چندین دلیل دیگر که بازگشت همه آنها به عدم  ارائه و فراگیر شدن آموزش های صحیح و ارائه آگاهی در حوزه سیستم های مدیریت ایزو می باشد</span><span> .</span> <span>فرآیند کلی اخذ گواهینامه های استانداردهای سیستم مدیریت مبتنی بر چند گام اساسی ست که شناخت و آموزش ارکان اصلی هستند که خروجی آنها استقرار و پایش صحیح سیستم و بهره مندی واقعی از مزایای آن می باشد</span><span> . IAF چیست؟ IAF </span><span>فدراسیون بین المللی اعتباربخشی ست که سازمان استاندارد کشورها عضو آن هستند . گواهینامه ایزو</span><span> IAF </span><span>یعنی گواهینامه ای که مورد تایید سازمان استاندارد کشوری ست</span><span> . ASCB چیست ؟ ASCB </span><span>سازمان اعتباربخشی غیرانتفاعی انگلیسی ست . گواهینامه ای که مورد تایید آن سازمان باشد گواهینامه ایزو</span><span> ASCB </span><span>می گویند</span><span>. </span><span>مراحل </span><span>اخذ  ایزو</span><span> </span><span>انتخاب مشاور سیستم مدیریت مسلط و با تجربه کافی در استقرار سیستم مدیریت مدنظر سازمان</span> <span>بازدید و بررسی سازمان توسط مشاور جهت برنامه ریزی اجرای سیستم</span> <span>معرفی نماینده سازمان در سیستم مدیریت جهت هماهنگی ها و ایجاد تعمل کاربردی سازمان با مشاور</span> <span>شناسایی فرایندها و حوزه های کاری تحت پوشش استاندارد سیستم مدیریت</span> <span>تهیه اسناد و مدارک استاندارد</span> <span>به جریان انداختن فرم ها و مستندات در فرآیندهای کاری  اصلاح و رفع عدم انطباق ها</span> <span>انتخاب و عقد قرارداد با مرجع ممیزی و صدور گواهینامه</span> <span> </span>

ایرو 3834

ایزو 3834 راهنمای جوشکاری فلزات ISO 3834:2007 ایزو 3834 |ISO 3834 الزامات کیفیتی...

گواهینامه ایزو 27001

گواهینامه ایزو 27001 ISO/IEC 27001:2013 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مشاوره ایزو...

گواهینامه ایزو 29001

گواهینامه ایزو 29001 ISO/TS 29001:2010  سیستم مدیریت کیفیت در نفت،گاز و پتروشیمی...

گواهینامه ایزو 26000

گواهینامه ایزو 26000 سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی درباره ایزو 26000 ISO...

ایزو 20121

ایزو 20121   وقایع پایدار رویدادها هزینه های سنگینی را به منابع ، اجتماع و...

گواهینامه ایزو 50001

گواهینامه ایزو 50001 ایزو 50001 ورژن 2011 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت انرژی...

گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه ایزو 22000 مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ایزو 22000 الزامات مورد نیاز...

گواهینامه ایزو 16949

گواهینامه ایزو 16949:2009 سیستم مدیریت در خودروسازی ايزو 16949|iso 16949 ورژن...

گواهینامه ایزو 15189

ایزو 15189 لوح کیفیت مرجع سلامت سیستم مدیریت کیفیت : آزمایشگاه تشخیص طبی – ISO...

گواهینامه ایزو 13485

گواهینامه ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003 ISO 13485...

#iguru_soc_icon_wrap_61480cb8a88a6 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_61480cb8a88a6 a:hover{ background: transparent; border-color: #ffcb00; }#iguru_soc_icon_wrap_61480cb8a88a6 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_61480cb8a88a6 a:hover{ color: #ffffff; }