مفهوم کارآفرینی چیست؟‌نیازهای اولیه آنرا بشناسیم

کارآفرینی و اینترنت

هولدن درباره اینترنت می گوید: اینترنت انقلاب بزرگی در تجارت جهان به وجود آورد.

 • ارتباطات:

کارآفرین باید با تعداد زیادی از افراد در ارتباط باشد.

این راه راحت و کم هزینه است تمام قرار دادها و عکس ها را می توانید از طریق اینترنت و ایمیل ارسال یا دریافت کنید و با ایمیل می توانید بازاریابی کنید.

 • تحقیقات:

برای شروع افتتاح پروژه های تجاری باید تحقیقات زیادی انجام دهید.

کارآفرین می تواند درباره هر موضوعی تحقیق کند و اگر سریع می خواهید این کار را انجام دهید می توانید از اینترنت استفاده کنید.

 • امنیت اینترنت:

هولدن گفته های خود را این گونه به پایان می رساند: همانگونه که جولیان ای لانگ استاد پروژه های کارآفرینی دانشگاه باسبون می گوید اینترنت برای کارآفرینان موفقیت و فرصت های خوبی برای تأسیس شرکت های کارآفرینی به وجود می آورد و شرکت های آن ها را توسعه می دهد.

 

مفهوم کارآفرینی

مفهوم “کارآفرینی در کارهای تجاری” در قرن ۱۸ ظاهر شد و از آن زمان به مفهوم توسعه معنا شده است.

افراد زیادی مفهوم کارآفرینی را در افتتاح شرکت جدید می دانند ولی بیشتر متخصصان علم اقتصاد معتقدند “کارآفرینی” مفهوم بیشتری دارد.
جین هولدن متخصص اقتصاد می گوید: در نظر بزرگان اقتصاد کارآفرینی تلاش در کارهای تجاری و استعداد و مهارت داشتن در این زمینه است.

باید با پروژه های بزرگ شروع شده و با ابتکار، موفقیت های بزرگی را دست یابند.
در قرن ۲۰ جوزف شومپیتر دروکر، استاد اقتصاد روی این موضوع تمرکز کرده و کار آفرینی را اینگونه توصیف کرد:
کارآفرینی شوق و ابتکاری ست که انقلاب و تغییرات زیادی به وجود می آورد.

شومپیتر معتقد است که کارآفرینی مانند نیرویی نابود کننده و خلاقانه است.
کارآفرین افکار جدیدی را در ذهن خود پرورش می دهد.

به طوری که تولیدات قدیمی را به تولیدات آلی تبدیل می کند!

پیتر دروکر (۱۹۹۰_۲۰۰۵) کارآفرین را فردی در جستجوی تغییر توصیف می کند

مانند ارتباطات، رسانه، اینترنت و این افکار را تصور می کند.
نظر هولدن درباره کارآفرینی، دیگر استادان علم افتصاد را نیز با خود همراه کرده است. در این دوره، کارآفرینی باید به رشد اقتصاد و فرصت های کاری در تمام جهان رونق ببخشد.

به گفته هیئت اقتصادی کار و تولید (OECD) در سال ۲۰۰۳ سیاست هایی که برای تشویق کارآفرینی

جهت خلق فرصت کاری جدید برای رشداقتصادی به وجود آمده و مسئولان می توانند

زمینه های مالی و تشویق کارآفرینان را نیز فراهم کنند تا کارهای جدیدی خلق شود.
هولدن نیز می گوید که کارآفرینی نیز می تواند روی فرهنگ های محلی تاثیر بگذارد.

چه چیزی باعث می شود که انسان ها به سوی کارآفرینی حرکت کنند؟
بحث ها درباره کارآفرینان موفق مشخص می کند که مزایای شخصی معینی دارند مانند ابداع، تصمیم، رهبری، اعتماد به نفس!

 • ابداع

واژه ای که به پیشرفت تولیدات جدید شما کمک می کند با فکر کردن، آموزش و طرح سؤال هایی ایجاد می شود که از خود می پرسید. این ابداع را در خود به وجود بیاورید.

 • تصمیم

برای موفقیت شما علاوه بر قدرت ایستادگی، توانایی مواجهه با کارهای سخت هم نیاز است. کارآفرین واقعی، به دنبال پول نیست بلکه در ازای موفقیت پول دریافت می کند.

 • رهبری

قدرتی که قواعد و اهداف را استوار می کند قدرت ادامه بر قواعد و اهداف، شوق و شعف را به وجود می آورد.

او کسی است که باعث می شود افراد، پروژه کاری خود را شروع کنند.

رهبر به کارآفرین قدرت داده و دیگران را قانع می کند.

 • اعتماد به نفس

اعتماد به نفس، ابزاری ست که مقدار شک و خطرات را کم می کند.

هر کارآفرینی صفات مختلفی دارد و اگر فردی این صفات را ندارد می تواند آنها را فرا بگیرد.

انواع فرصت ها

کار واجبی که کارآفرینان جدید باید انجام دهند این است که شرکتی به تنهایی یا با مشارکت کسی افتتاح کرده و از تمام فرصت ها و مهارت ها استفاده کنند.

به طور مثال در آمریکا تحقیقات مشخص می کند که تقریباً نصف کارهای جدید را دو نفر با هم اداره می کنند. مانند زن و شوهر که به هم اعتماد دارند!

تصمیم گیری و شکست

هولدن می گوید ابتکار و کارآفرینی انتخابی مهم و جذاب است ولی باید تصمیمات زیادی قبل از افتتاح شرکت بگیرید. سؤال های زیاد مهمی وجود دارند که باید به آن ها پاسخ داده شود از جمله:

 • آیا واقعاً می خواهید شرکت را اداره کنید؟
 • کدام محصول را می خواهید در شرکت خود تولید کنید؟
 • آیا امکانات مالی شرکت برای استخدام نیرو کافی است؟
 • آیا فرد باید در طول روز سرکار باشد یا فقط ساعات معینی را در شرکت کار کند؟
 • آیا تنهایی باید کار را شروع کند؟

جواب سؤالات بله و خیر نیست! بلکه جواب دادن به این سؤالات باعث می شود کارآفرین راه خود را پیدا کند.

باید تمام اطلاعات را قبل از شروع کار داشته باشد.