چطور بهترین مشتریان را با هزینه های بالا جذب کنیم

بهترین مشتریان را جذب کنید

مشتریان : فکر کنید که اگر کسب وکار شما در همه ی زمینه ها عالی بود، شبیه چه چیزی می شد؟

اگر بخشی از پاسخ شما چنین است: “من می توانم با افراد موفق روی پروژه های هیجان انگیزی برای بیش ترین پول ها کار کنم.” این پست ویژه ی شماست.

هر کسی در کسب وکار، یک حلالِ مشکل است

درباره ی آن فکر کنید و به زودی درمی یابید که هر کسب وکاری ایجاد شده تا حداقل یک مشکل را حل کند.

هرچه مشکل بزرگ تر باشد، کم تر کسی یافت می شود تا بتواند آن را حل کند و در عوض، بیش ترین پول را می توانند برای فراهم کردن راهکار بدست آورند.

به همین دلیل، کسی که می تواند پاسخ این سوال “چه کسی می تواند ماشین مرا بشوید؟”

را بدهد پول کم تری را نسبت به کسی که می تواند به سوال “چه کسی می تواند امروز پس از پایان کار، مرا با پرواز به لندن برساند؟” پاسخ دهد دریافت کند.

چرا این برای شما مهم است؟

چه تعدادی از دیگر کسب وکارها در بازار شما هستند که می توانند همان مشکلی را که شما حل می کنید، حل کنند؟

پاسخ این سوال را به خودتان بدهید و بگویید:

چرا ارزش خودتان را، با توسعه دادن خدمات ارزشمند و منحصربفرد افزایش نمی دهد؟

فکر کنید توانستید به چنین آدمی در حوزه ی فعالیت خود تبدیل شوید. خب در چنین حالت، نه تنها مشکلی را حل کرده اید بلکه به روش قابل توجهی حل کرده اید که از سایرین متمایز گشته است.

اگر اینکار را انجام دهید، فرصت بسیار خوبی ایجاد کرده اید برای:

  • جذب مشتریان بیش تر
  • دریافت پول بیش تر
  • توسعه ی ارتباطات جالب با مشتری
  • ماندگاری مشتریان برای طولانی مدت
  • دهان به دهان نشر پیدا می کنید

صاحبان کسب وکار و فروشندگان جالب، انسان های بسیار جذابی هستند. نسبت به سایرین برجسته می مانند و ما همیشه بخاطر دلایل کاملاً منطقی که داریم فقط درباره ی آنها صحبت خواهیم کرد.