خدمات مشاوره ایزو 17025

خدمات مشاوره ایزو 17025

مقدمه

آزمايشگاه ها در واحدهاي توليدي، دانشگاهها، واحدهاي تحقيقاتي و دستگاههاي نظارتي نقش بسيار كليدي دارند.

در دانشگاهها و واحدهاي تحقيقاتي، نتايج آزمايش اساس توليد و پيشبرد علم، ارائه تئوري ها و نظريات علمي و اكتشافات جديد مي باشد.

آزمايشگاهها و دستگاههاي نظارتي

نتايج آزمايشگاهها و دستگاههاي نظارتي نيز ملاك اعلام نظر در خصوص رد و قبول فرآورده می باشد.

در واحدهاي توليدي و يا خدماتي ، اساس تصميم گيري در مورد فرآورده بوده و علاوه برآن نتايج بخش تحقيق و توسعه نيز به صحت نتايج آزمون صادره از آزمايشگاهها بستگي دارد.

همچنين مبادلات و معاملات تجاري بين المللي كالاها و فراورده هاي توليدي بر اساس نتايج آزمون ها مي باشد.

بنابراين صحت و درستي نتايج آزمون صادره اعم از اينكه آزمايشگاه آزمون و يا كاليبراسيون باشد، اهميت بسيار زيادي دارد.

با توجه به اهميت آزمايشگاهها ،تعيين ملاكي براي ارزيابي و اعلام نظر در خصوص نتايج آنها بسيار مهم است .

اين ملاك همان سيستم مديريت آزمايشگاه بر اساس استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025 مي باشد.

 

ISO/IEC 17025:

يک استاندارد بين المللي است که در سال 2000 تدوین شده است و بر بهبود مستمر تأکید دارد .

هدف اصلی آن کنترل فعالیت آزمایشگاه های نمونه بردار و کالیبراسیون از دو منظر کیفی و فنی است

که براي تائيد صلاحيت آزمايشگاه ها تهيه شده است.

مهم ترین دستاورد انطباق یک آزمایشگاه با این استاندارد اطمینان از صحت نتایج آزمون مربوطه است .

به همین دلیل سازمان های اعتبار دهنده ممیزی خود را براساس روش های آزمون انجام می دهند .

در این ایزو بر استفاده از روش های آزمونی که منطبق بر یکی از استانداردهای بین المللی، منطقه ای یا ملی باشد

تأکید شده است.

اين استاندارد داراي الزامات سيستم مديريت کيفيت به همراه الزاماتي فني براي تضمين اين نکته است

که هر آزمايشگاه براي انجام آزمايشات خاص و ويژه داراي تجهيزات و تخصص لازم است.

 

الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در 14 بخش اصلي زير قرار مي گيرند:

1.الزامات اجرايي
2. الزامات استقلال، بي طرفي، ادغام
3. قابليت اعتماد
4. سازمان و مديريت
5. سيستم کيفيت
6. پرسنل
7. تاسيسات و تجهيزات
8. روش و راهکارهاي نظارتي
9. مديريت نمونه ها و آيتم هاي بازرسي
10. کنترل مدارک
11. گزارشات بازرسي و گواهينامه هاي بازرسي
12. بستن قرارداد فرعي
13. شکايات و درخواست ها
14. همکاري با ساير شرکت هاي بازرسي

 

اهداف استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 :

 • ارتقاء سطح آزمایشگاه شركت و کسب اعتبار ملی و بین المللی
 • پذيرش بين المللي گزارشات آزمايشگاه
  • مزيت رقابتي در بازار و امکان ارائه خدمات در سطح بین المللی
 • انطباق استانداردهای ISO 9001 – 9002 با مقدمات این استاندارد
 • افزایش اطمینان از صحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه
 • کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه
 • تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
 • استاندارد کردن روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه
 • ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه
 • امکان پذیرش آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد

 

 

الزامات کلي براي مطابقت آزمايشگاه ها

 

 • شرکت هاي اعتبار بخشي که صلاحيت آزمايشگاه را تشخيص مي دهند بايد از اين استاندارد بين المللي به عنوان اساس کار اعتبار بخشي خود استفاده کنند.
 • افزايش استفاده از سيستم هاي مديريت، آزمايشگاه را وادار به اجراي يک سيستم مديريت کيفيت مطابق با ISO 9001 نموده است که با خدمات آزمايشي و کاليبراسيون مرتبط است.
 • اين استاندارد بين المللي الزامات کلي براي صلاحيت در اجراي آزمايش، کاليبراسيون و نمونه گيري را ارائه مي کند.
 • اين استاندارد به آزمايشات انجام شده با استفاده از روش هاي استاندارد، روش هاي غير استاندارد و روش هاي آزمايشگاهي مي پردازد.
 • اين استاندارد بين المللي براي انواع آزمايشگاه ها فارغ از تعداد پرسنل و میزان آزمايشات آنها قابل کاربرد است.
 • ممکن است مشتريان آزمايشگاه، مقامات قانون گذار و شرکت هاي اعتبار بخشي نيز براي درک بهتر صلاحيت آزمايشگاه ها از اين استاندارد استفاده کنند.
 • اين استاندارد مورد استفاده آزمايشگاه هايي است که درصدد توسعه سيستم مديريت عملکرد کيفي، نظارتي و فني خود هستند.
 • واژه سيستم مديريت در اين استاندارد به معني سيستم هاي نظارتي فني و کيفي است که عملکرد آزمايشگاه را اداره مي کنند.

مراحل اجرای پروژه:

در سه فاز باید اجرا گردد :

 • آموزش و شناخت اولیه
 • طراحی و استقرار سیستم
 • ارزیابی سیستم

 

شرح جزئیات اجرای پروژه :

عنوان فعالیت
1.    شناخت وضع موجود واحد بر اساس استاندارد ISIRI-ISO/IEC17025و مشتمل بر ساختار سازمانی ، فرآیند های اصلی سازمان ، داده های جاری درارتباط با الزامات سیستم  مورد نظرو فهرست نیازهای اصلی برای ادامه کار و ارائه گزارش
2.    آموزش استانداردISO/IEC17025 برای کلیه پرسنل( 5 نفر)
3.    تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري ISO/IEC17025 و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليت هاي ايشان.
4.    مشخص نمودن هويت قانوني آزمايشگاه، تهيه نمودار سازماني (باید مطابق نمودار سازمانی شرکت باشد) و ساختار اجرايي آزمايشگاه و جايگاه آن در ساختار سازمان اصلي، تدوين خط مشي كيفيت ، اهداف كيفيت و تدوين نظام‌نامه كيفيت
5.    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق
6.    تدوين و روش اجرايي براي مشخص نمودن نيازهاي آموزش و فراهم ساختن امكان آموزش و بررسي و ارزيابي اثر بخشي اقدامات انجام شده.
7.    بررسي چگونگي واگذاري آزمون يا كاليبراسيون به پيمانكار فرعي و صلاحیت پیمانکاران(تدوين روش اجرايي بازنگري درخواست ها،مناقصات و قراردادها و توجه شود که مناقصات روش اجرایی قانونی داشته و قابل تغییر نیست)
8.    تدوين و به اجرا درآوردن روش اجرايي براي انتخاب و خريد خدمات و ملزومات مورد استفاده كه بر كيفيت خدمات موثر است( و باید منطبق بر روش های جاری درون شرکت باشد)
9.    تدوين روش هاي اجرايي، چگونگي دريافت نمونه، جابه جايي و انبارش مواد وگزارش دهي آزمايشگاه
10.  بررسي اقدامات انجام شده در رابطه با شفاف‌سازي خواسته‌هاي مشتري و چگونگي پايش عملكرد آزمايشگاه در رابطه با كارهاي انجام شده

و نيز چگونگي ارتباط با مشتريان با در نظر داشتن ضرورت حفظ اسرار آنها(ارائه خدمات به مشتري و تدوين شكايات) .

11.  روشهاي اجرايي براي كنترل خدمات نامنطبق و تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي.
12.  بررسي گزارش هاي آزمون و تست به لحاظ محتوي (عدم قطعيت، نمونه‌برداري و تفسير نتايج)،تدوين روش اجرايي كنترل كيفيت نتايج
13.  بررسي سوابق فني (فرم ها، قراردادها، برگه‌هاي انجام كار ، برگه‌هاي بازبيني، يادداشت هاي كاري، نمودارهاي كنترل، گزارش آزمون و گواهينامه‌هاي كاليبراسيون (، تدوين روش اجرايي کالیبراسیون دستگاه ها و نگهداری آنها
14.  تهيه روش اجرايي مميزي داخلي ( مشخص نمودن  بخش مسئولین آزمایشگاه برای پاسخگویی  و مشخص شدن  مميزان)
15.  بررسي وضعيت جمع‌آوري و كنترل داده‌ها و تدوين روش اجرايي براي حفاظت، كنترل و تجزيه و تحليل داده‌ها و اجراي آنها(تدوين روش اجرايي پايش و كنترل)
16.  بررسي مدارك موجود و تدوين روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي مورد نياز براي تشريح چگونگي بكارگيري تجهيزات مورد استفاده و وضعيت نگهداري آنها حسب نياز.
17.  تدوین روش اجرایی صحه گذاری و ایجاد سوابق صحه‌گذاري (تدوين روش هاي اجرايي بازرسي وآزمون).
18.   حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شرکت مشاور انجام خواهد شد

و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با آزمايشگاه به منظور اخذ تائيديه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خواهد داشت

 

حق الزحمه مشاور ، شرايط پرداخت و مدت زمان مشاوره :

 • حق الزحمه مشاور برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر مبنای استاندارد ISO 17025 و اخذ تاییدیه از مرجع موردنظر کارفرما  متناسب با تعداد  روش آزمون استاندارد  می باشد
 • که توسط کارفرما پس از عقد قرارداد  به ترتیبی که درزیر آمده  به حساب مشاور پرداخت می گردد :

25 %  پیش پرداخت حین عقد قرارداد

60 % پس از اتمام خدمات مشاوره و انجام ممیزی داخلی

15 %  پس از ممیزی نهایی و اخذ تاییدیه از  ارگان گواهی دهنده

 • هزینه اعلام شده مبلغ خالص دریافتی توسط مشاور می باشد  و کسورات قانونی در صورت وجود به مبلغ فوق اضافه می گردد .
 • کلیه هزینه های مربوط  به مرجع گواهی کننده  به عهده کارفرما بوده و مبلغ ذکر شده در این پیشنهاد تنها در ازای خدمات مشاوره می باشد .
 • مدت زمان اجرای خدمات مشاوره 3 الی  4 ماه  می باشد و شروع کار بلافاصله بعد از عقد قرارداد می باشد .

 

نشانه گذاری

متاسفیم امکان نظردهی وجود ندارد

نوشته‌های تازه

 Subscribe in a reader

[Valid RSS]