خدمات مشاوره ایزو 17025

خدمات مشاوره ایزو 17025

آزمايشگاه ها در واحدهاي توليدي، دانشگاهها، واحدهاي تحقيقاتي و دستگاههاي نظارتي نقش بسيار كليدي دارند.

در دانشگاهها و واحدهاي تحقيقاتي، نتايج آزمايش اساس توليد و پيشبرد علم، ارائه تئوري ها و نظريات علمي و اكتشافات جديد مي باشد.

آزمايشگاهها و دستگاههاي نظارتي

نتايج آزمايشگاهها و دستگاههاي نظارتي نيز ملاك اعلام نظر در خصوص رد و قبول فرآورده می باشد.

در واحدهاي توليدي و يا خدماتي ، اساس تصميم گيري در مورد فرآورده بوده و علاوه برآن نتايج بخش تحقيق و توسعه نيز به صحت نتايج آزمون صادره از آزمايشگاهها بستگي دارد.

همچنين مبادلات و معاملات تجاري بين المللي كالاها و فراورده هاي توليدي بر اساس نتايج آزمون ها مي باشد.

بنابراين صحت و درستي نتايج آزمون صادره اعم از اينكه آزمايشگاه آزمون و يا كاليبراسيون باشد، اهميت بسيار زيادي دارد.

با توجه به اهميت آزمايشگاهها ،تعيين ملاكي براي ارزيابي و اعلام نظر در خصوص نتايج آنها بسيار مهم است .

اين ملاك همان سيستم مديريت آزمايشگاه بر اساس استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025 مي باشد.

 

ISO/IEC 17025:

يک استاندارد بين المللي است که در سال 2000 تدوین شده است و بر بهبود مستمر تأکید دارد .

هدف اصلی آن کنترل فعالیت آزمایشگاه های نمونه بردار و کالیبراسیون از دو منظر کیفی و فنی است

که براي تائيد صلاحيت آزمايشگاه ها تهيه شده است.

مهم ترین دستاورد انطباق یک آزمایشگاه با این استاندارد اطمینان از صحت نتایج آزمون مربوطه است .

به همین دلیل سازمان های اعتبار دهنده ممیزی خود را براساس روش های آزمون انجام می دهند .

در این ایزو بر استفاده از روش های آزمونی که منطبق بر یکی از استانداردهای بین المللی، منطقه ای یا ملی باشد

تأکید شده است.

اين استاندارد داراي الزامات سيستم مديريت کيفيت به همراه الزاماتي فني براي تضمين اين نکته است

که هر آزمايشگاه براي انجام آزمايشات خاص و ويژه داراي تجهيزات و تخصص لازم است.

 

الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در 14 بخش اصلي زير قرار مي گيرند:

1.الزامات اجرايي
2. الزامات استقلال، بي طرفي، ادغام
3. قابليت اعتماد
4. سازمان و مديريت
5. سيستم کيفيت
6. پرسنل
7. تاسيسات و تجهيزات
8. روش و راهکارهاي نظارتي
9. مديريت نمونه ها و آيتم هاي بازرسي
10. کنترل مدارک
11. گزارشات بازرسي و گواهينامه هاي بازرسي
12. بستن قرارداد فرعي
13. شکايات و درخواست ها
14. همکاري با ساير شرکت هاي بازرسي

 

اهداف استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 :

 • ارتقاء سطح آزمایشگاه شركت و کسب اعتبار ملی و بین المللی
 • پذيرش بين المللي گزارشات آزمايشگاه
  • مزيت رقابتي در بازار و امکان ارائه خدمات در سطح بین المللی
 • انطباق استانداردهای ISO 9001 – 9002 با مقدمات این استاندارد
 • افزایش اطمینان از صحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه
 • کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه
 • تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
 • استاندارد کردن روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه
 • ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه
 • امکان پذیرش آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد

 

 

الزامات کلي براي مطابقت آزمايشگاه ها

 شرکت هاي اعتبار بخشي که صلاحيت آزمايشگاه را تشخيص مي دهند بايد از اين استاندارد بين المللي به عنوان اساس کار اعتبار بخشي خود استفاده کنند.

 • افزايش استفاده از سيستم هاي مديريت، آزمايشگاه را وادار به اجراي يک سيستم مديريت کيفيت مطابق با ISO 9001 نموده است که با خدمات آزمايشي و کاليبراسيون مرتبط است.
 • اين استاندارد بين المللي الزامات کلي براي صلاحيت در اجراي آزمايش، کاليبراسيون و نمونه گيري را ارائه مي کند.
 • اين استاندارد به آزمايشات انجام شده با استفاده از روش هاي استاندارد، روش هاي غير استاندارد و روش هاي آزمايشگاهي مي پردازد.
 • اين استاندارد بين المللي براي انواع آزمايشگاه ها فارغ از تعداد پرسنل و میزان آزمايشات آنها قابل کاربرد است.
 • ممکن است مشتريان آزمايشگاه، مقامات قانون گذار و شرکت هاي اعتبار بخشي نيز براي درک بهتر صلاحيت آزمايشگاه ها از اين استاندارد استفاده کنند.
 • اين استاندارد مورد استفاده آزمايشگاه هايي است که درصدد توسعه سيستم مديريت عملکرد کيفي، نظارتي و فني خود هستند.
 • واژه سيستم مديريت در اين استاندارد به معني سيستم هاي نظارتي فني و کيفي است که عملکرد آزمايشگاه را اداره مي کنند.

مراحل اجرای پروژه:

در سه فاز باید اجرا گردد :

 • آموزش و شناخت اولیه
 • طراحی و استقرار سیستم
 • ارزیابی سیستم