مشاور: مدیریت ساختمان

مشاور: مدیریت ساختمان

1مشاور: مدیریت ساختمان – احترام به حقوق همسایگان و کمک به ایجاد فضای دوستانه در مجتمع در اولویت میباشد.
. رعایت سکوت و آرامش مجتمع خصوصاً ساعت 1 الی 4 بعد از ظهر و 8 عصر الی 8 صبح.
. سیگار کشیدن در راه پله، آسانسور و پارکینگ ممنوع میباشد.
. بستن شیر گاز در صورت ترک طولانی مدت.

 

مشاور: مدیریت ساختمان 2- پارکینگ:
· عدم گرم کردن ماشین در پارکینگ به علت تصاعد گازهای سمی در راهرو
· قفل کردن بی صدا (سایلنت) ماشین
· در صورتی که ماشین بر اثر روغن ریزی یا … پارکینگ را کثیف نماید هزینه نظافت اضافه پارکینگ کاملا به عهده ایشان می باشد.
· هزینه های تعمیرات درب اتوماتیک بعهده واحد هایی است که از پارکینک استفاده مینمایند.
· هزینه های تعمیرات و نگهداری پارکینگ، تخلیه چاه، که بر اثر عوامل عمومی معمول پیش می آید بین واحدها تقسیم می گردد.
· ورود ماشین های سنگین که باعث تخریب موزایک و یا تخریب چاه گردد ممنوع می باشد.
· در صورتی که خسارتی توسط واحدی یا مهمانان ایشان به مشاعات مانند پارکینگ و آسانسور وارد گردد، ایشان موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.
· شستن ماشین، فرش و امثالهم در پارکینگ ممنوع است.
· روشن کردن آتش، ایجاد سر و صدا، آهنگری و برشکاری و نگهداری وسائل غیر معمول مثل (مبل، کمد، وسایل اضافی و …) در پارکینگ ممنوع است.

 

مشاور: مدیریت ساختمان 3- آسانسور:
·حمل وسایل و اسباب کشی با آن ممنوع است. در صورتی که واحدی تمایل به استفاده از آن را داشته باشد

باید مبلغ 000/150 تومان به صندوق ساختمان واریز یا تحویل نماید.

 

– کلید موتور خانه آسانسور تحویل مدیر ساختمان و یک عضو دیگر به عنوان امین می باشد تا در صورت لزوم در دسترس باشد.

 

مشاور: مدیریت ساختمان 4- پشت بام:
· بین دیش و ایزوگام حتماً یک لایه ایزوگام قرار دهند.
· شستن فرش و امثالهم در پشت بام ممنوع است.
· با توجه به نازک بودن دیواره های کنار ساختمان هرگونه فعالیت یا قرار دادن وسایل سنگین که منجر به تخریب ایزوگام یا دیواره های اطراف می باشد

به عهده واحد مسئول بوده و خسارات وارده می بایست از جانب ایشان تأمین گردد.
· در صورتی که از انباری آب نشت کرده و به واحدهای فوقانی خسارت وارد نماید

واحد مسئول تأمین کننده خسارات طبقه فوقانی می باشد.

مشاور: مدیریت ساختمان 5- راه پله
· قرار دادن وسایل نامربوط در راه پله و پاگرد ها ممنوع می باشد( تشخیص نا مربوط با رأی اکثریت است )
· ریختن آشغال ته سیگار و … در راه پله ممنوع است.
· هزینه های مربوط به راه پله بین 10 واحد مساوی تقسیم می گردد.

 

مشاور: مدیریت ساختمان 6- مدیر ساختمان
وظایف مدیر ساختمان:
· نظافت ساختمان بنا به مصلحت حداقل هر یک هفته و حداکثر 3 هفته یک بار
· پرداخت به موقع قبوض و هزینه های ساختمان .

در صورت وجود وجه نقد در صندوق و اهمال عمدی مدیر در این امور اگر خسارت، هزینه یا جریمه به ساختمان تحمیل گردد به عهده مدیر ساختمان می باشد.
· دریافت وجه شارژ ماهیانه از واحدهای ساکن و ارائه رسید

به آنها به علاوه ثبت در دفتر ساختمان (ثبت و نمایش در تابلو ساختمان نیز معادل ارائه رسید میباشد)
· تنظیم دفتر مالی ماهیانه ساختمان اعم از هزینه دریافتی و موجودی با استناد فاکتور و چاپ و ارائه به تمام واحدها یا نصب سند مالی ماهیانه در تابلو ساختمان حداقل به مدت 3 روز در هر ماه باید نصب باشد.
· بایگانی کلیه اسناد در زونکن ساختمان
· اجرای پیشنهادهای مفید که با رأی اکثریت واحدها تصویب می گردد.
· با توجه به زحمات مدیر ساختمان و هزینه های مانند تلفن، کپی و پرینت که ایشان متحمل میشوند

لذا ایشان معاف از پرداخت هزینه های شارژ ماهیانه مانند

برق عمومی، آب و نظافت می باشد ولی هزینه های تعمیرات مانند آسانسور، پمپ و … شامل تمام واحدها بلا استثناء می گردد.

مواردی که توسط مدیر باید در دفتر ساختمان وارد گردد:

 

1- وجه های دریافتی از هر واحد با قید تاریخ و موضوع
2- هزینه های ساختمان با ذکر تاریخ و موضوع یا شماره فاکتور
3- هزینه های قبوض پرداخت شده ساختمان با ذکر شماره قبض
4- طلب ها و بدهی های ساختمان با ذکر تاریخ و شرح آن
5- بایگانی فاکتورها و قبوض در پرونده ساختمان

 

مشاور: مدیریت ساختمان و فرمول محاسبات هزینه های ساختمان

هزینه های ساختمان بر حسب میزان مصرف ساکنین از امکانات سا ختمان محاسبه می گردد

تا حقی از کسی ضابع نگردد.
هزینه های تعمیرات آسانسور: نفرات بالای سه سال ضرب در طبقات
هزینه های برق آسانسور: نفرات بالای سه سال ضرب در طبقات
آب : بر حسب نفرات بالای 3 سال
* با توافق ساکنین هزینه های پایین تر از سی هزار تومان در ماه بصورت مساوی بین ساکنین تقسیم خواهد شد.

انتخاب مدیر:
اولین جلسه، قرعه کشی انجام می گردد و به ترتیب خروج برگه های قرعه هرکس موظف به بر عهده گرفتن مدیریت به مدت سه ماه یعنی یک فصل را دارد. (سه شنبه 23/8/91 ساعت 8 )

تعویض مدیریت:
مدیریت ساختمان بعد از تحویل کلیه مدارک، کلید ها و لوازم مدیریت که در لیست ساختمان موجود می باشد تعویض می گردد و مدیر سابق موظف میباشد بعنوان کمکی مدیر جدید را در نحوه محاسبات، دریافت ها، پرداخت ها و … تا پایان دوره مدیریت یاری نماید.

جانشین مدیر:
در صورت ضرورت یا انتقال مدیر مطابق با لیست با ترتیب مدیریت شخص بعدی اختیارات و وظایف مدیر را بعهده خواهد گرفت.

انصراف از مدیریت:
در صورت عدم تمایل به قبول مسئولیت مدیریت ساختمان ، پرداخت هزینه های شارژ مدیر بعدی به عهده انصراف دهنده می باشد.

تمدید مدیریت
تمایل به ادامه مدیریت برای مدت طولانی تر به شرط رضایت ساکنین بلامانع است.

8- وظایف ساکنین مجتمع
. هزینه های شارژ هر ماه پیشاپیش در تابلو نصب و پرداخت می شود.
. هزینه های قبوض بعد از محاسبه با ذکر مهلت پرداخت روی برد نصب و ساکنین موظف به پرداخت به موقع می باشند.
. بهتر است ساکنین خود هزینه ها را به مدیر تحویل دهند یا به حساب او واریز نمایند.

* روش برخورد با مالكين يا استفاده كنندگان بدهكار :
– ابتدا تذکر شفاهی به واحد بدهکار داده می شود.
– سپس اخطار کتبی محترمانه به مدت 7 الی 10 روز در تابلو ساختمان نصب میگردد به شرح زیر:

آقای …. مالک/مستاجر واحد …. خواهشمند است بابت تسویه بدهی خود معادل … ريال تا تاریخ / / اقدام فرمایید.

– اين اختيار پس از تذکر کتبی یا شفاهی به مالكين يا استفاده كنندگان بدهكار براي مدير ايجاد مي شود زير ابموجب ماده 10 مكرر قانون هرگاه مالك يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهي خود را نپردازد ،‌مدير يا مديران مي توانند به تشخيص خود با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل آب، برق ، گاز و غيره به او خودداري كنند تابدين وسيله بدهكار مجبور به پرداخت بدهي خود شود .

بديهي است مدير يا مديران نمي توانند و نبايد پيش از ابلاغ اظهار نامه ، مالك يا استفاده كننده بدهكار را ، از خدمات مشترك محروم كنند .
[WpProQuiz 2]