Category Archives: مشاور ایزو

مشاور ایزو

تعهدات مشاور

مشاور ایزو سازمان را جهت استقرار استاندارد و دریافت گواهینامه های موردنظر سازمان هدایت می کند.

مشاور امین کارفرما و ملزم به حفظ منافع سازمان می باشد .
مشاور باید تعهدات مربوط به این قرارداد را با به کار بردن روشها و اصول
متـداول فنی و آمـوزشی به انجام برساند.
مشاور با علم وآگاهی از آدرس محل کار و موضوع قرارداد آنرا امضاء نموده
وحق اعتراض بعدی را از هر لحاظ از خود سلب می نماید.
مشاور می بایستی کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کار فرما را محرمانه تلقی نموده واز انتقال آن به غیر خودداری نماید.
مشاور متعهد به رعایت زمانبندی وحضور به موقع در محل آزمایشگاه می باشد.
مشاور موظف می باشد،در صورت عدم همکاری مستمر ومناسب مدیریت کیفیت
که منجربه تاخیر در اجرای پروژه می گردد ،مراتب را به کارفرما اعلام نماید.
همکاری در رفع عدم انطابق های احتمالی شناسایی شده در روز ممیزی نهایی .
برگزاری دوره های آموزشی   تشریح الزامات بر اساس استاندارد.
عدم واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص حقوقی دیگر.

فرم درخواست خدمات مشاوره ایزو

Home Archive by category "مشاور ایزو" (Page 6)

َASCB چیست؟

ASCB چیست؟ ASCB چیست:  در سراسر جهان، سازمان ها و کارآفرینان موافقند که صدور گواهینامه بهترین شیوه کسب و کار، سطح بالایی از اطمینان را برای مشتریان خود فراهم می کند. ASCB یک...
ادامه مطلب

دلایل خرید و فروش گواهینامه ایزو

 فروش گواهینامه ایزو فروش گواهینامه ایزو تعریف  ایزو در ایران کمی متفاوت از کشورهای توسعه یافته می باشد . در اکثر سازمان و شرکت ها و واحدهای صنفی ایزو به عنوان کالای...
ادامه مطلب

ممیزي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

ممیزي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ممیزي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت دامنه شمول : این استاندارد، نیازمندیهاي یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 را بیان می دار...
ادامه مطلب

هزینه مشاوره و صدورگواهینامه ایزو

هزینه مشاوره و صدورگواهینامه ایزو هزینه مشاوره و صدورگواهینامه ایزو ما درخواست های زیادی برای مشاوره و اجرای  سیستم مدیریت کیفیت (QMS)  بر اساس ایزو 9001 از سوی شرکتها ی...
ادامه مطلب

مجوز bv

مجوز bv مجوز bv و صادرات به عراق مدت زمانی است که صادرات به کشور عراق نیازمند مجوز می باشد و شرکتهای صادر کننده مالا حتما نیازمند دریافت مجوزی با نام BV License می باشند.   ...
ادامه مطلب

ممیزی ایزو چیست

...
ادامه مطلب