مشاوره ایزو 22000

مشاوره ایزو 22000

ایزو 22000 استاندارد مدیریت در صنایع غذایی می باشد استقرار آن می تواند استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نیز تلقی گردد . ولیکن استقرار ایزو 9001 نمی تواند استقرار ایزو 22000  تلقی گردد  ، ایزو 9001 بر الزامات سیستم مدیریت و  ایزو 22000 بر الزامات فنی و روش استاندارد تدوین شده برای ایمنی موادغذایی دلالت دارد .

مفاهیم و اصطلاحات تخصصی

PRP & OPRP

فرایند طرح ریزی سیستم ایمنی یک کار تیمی می باشد برای استقرار سیستم ایمنی مواد غذایی ابتدا باید مشخصات محصول و مراحل تولید و مواد اولیه مواد کمک تولیدی مشخص شود.
سپس سازمان باید اقدام به شناسایی و ارزیابی خطراتی که ایمنی و سلامت مواد غذایی را تهدید میکند بپردازد .
در گام بعدی سازمان اقدام به تعیین برنامه های پیش نیازی PRP ها و برنامه های پیشنیازی عملیاتی OPRP می نماید . بعد از آن نوبت به ارزیابی PRP ها و تعیین CCP ها می رسد. سازمان باید اقدام به توسعه سیستم وانتقال اطلاعات مربوط به سیستم به پرسنل نماید سازمان باید اقدام به ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت و OPRP ها و CCPها نماید سیستم باید اقدام به ممیزی و کنترل اجرا و اثربخشی نمایند.

استاندارد متد / روش اجرایی صحه گذاری

هدف از تدوين اين روش اجرايي محاسبه و تخمين عدم قطعيت آزمونهايي است که در داخل آزمايشگاه انجام مي شوند. این روش اجرایی برای کلیه آزمون های مشمول در دامنه کاری آزمایشگاه که به روش استاندارد انجام می شوند، کاربرد دارد.

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 22000

– ایجاد اطمینان در مصرف کننده به سلامت و ایمنی مواد غذایی و زنجیره مواد غذایی
– جهانی بودن و ایجاد مزیت رقابتی در صادرات
– امکان پیاده سازی به تنهایی و یا با سایر سیستم های مدیریتی مانند ISO 9001 و ISO 14001
– پوشش کلیه الزامات HACCP
– الزام به تبعیت از قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی مواد غذایی
– تخصصی بودن در صنایع غذایی
– مستندسازی مناسب
– نگرش سیستماتیک بجای نگرش محصولی
– داشتن استاندارد های پشتیبان برای ارائه راهنمایی و رفع ابهام مانند ISO 22004 و ISO 22005
مشاور ایزو
مشاور ایزو


تماس


LIB


TAP


CAP