مالی و حسابداری

شرکت دانانونداد درراستای  ارائه خدمات مشاوره مدیریت کلیه خدمات مالی شامل خدمات مالیاتی ، تنظیم دفاتر و حسابداری را با بهترین کیفیت  و هزینه مناسب  به سازمان ها و شرکت ها ارائه می دهد . هدف ما جلب رضایت شماست .