فرآیند اخذ ایزو

فرآیند اخذ گواهینامه  ایزو چگونه است ؟

فرآیند اخذ ایزو، بایستی سیستم مدیریت مربوط به ایزو مورد نظر را پیاده سازی کنید و به شکل کار آمد از آن بهره ببرید.

 

مراحل  فرآیند اخذ ایزو :

1. انتخاب استاندارد مرتبط با صنعت و کسب و کار  و  مطالعه و یادگیری کامل آن .
2. طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت: پس از انتخاب  استاندارد مرتبط، باید طراحی سیستم مدیریت و پیاده سازی آن  با  تشریح فرآیندهای مختلف انجام پذیرد.
3. اجرای سیستم مدیریت: پس از طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت، باید سیستم مدیریت در سطح سازمان با کمک پرسنل مرتبط اجرایی گردد .
4. ارزیابی عملکرد: عملکرد سیستم مدیریت  باید مورد ارزیابی قرار گرفته  و کارایی آن اثبات گردد.
5. اخذ گواهینامه ایزو : پس از پیاده سازی  و ارزیابی ، می‌توانید به یک شرکت معتبر و مجاز برای درخواست گواهینامه ایزو مراجعه و درخواست ممیزی و صدورگواهینامه ایزو  دهید .
اخذ گواهینامه ایزو  نیازمند  پیگیری  و  بهبود مداوم  عملکرد شماست و باید سیستم مدیریت خود را دایما مورد پایش قراردهید.

 

مدت زمان لازم برای فرآیند اخذ ایزو

به موارد گوناگونی بستگ دارد  از جمله اندازه سازمان، پیچیدگی سیستم مدیریت و میزان آمادگی سازمان. در زیر مراحل اخذ ایزو  آورده شده است:

مرحله آماده سازی: طولانی ترین مرحله  و شامل طراحی  و پیاده سازی سیستم مدیریت است. این مرحله برای سازمان های بزرگ با فرآیندهای پیچیده  بیشتر زمان می برد.

مرحله ممیزی داخلی: پس از آماده سازی سیستم مدیریت، ممیزی داخلی برای ارزیابی اثربخشی و شناسایی عدم انطباق های احتمالی انجام می شود. این مرحله معمولا خیلی زمان بر نیست .
مرحله ممیزی گواهینامه ایزو: ممیزی صدور گواهینامه ایزو توسط یک مرجع صدور گواهینامه خارجی انجام می شود و بسته به اندازه سازمان و دامنه ممیزی که شامل  استاندارد ها و محدوده تحت پوشش آن هاست معمولاً یک تا چند روز زمان می برد.
مرحله اقدام اصلاحی: اگر در طول ممیزی گواهینامه iso موارد عدم انطباق شناسایی شود، سازمان باید اقدامات اصلاحی را برای رفع آنها انجام دهد. این مرحله بسته به ماهیت و میزان عدم انطباق ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد.
به طور کلی، بسته به نحوه پیاده سازی  و پیچیدگی سیستم مدیریت، فرآیند اخذ گواهینامه ایزو می تواند از چند ماه تا یک سال طول بکشد. بایستی  برای آن  برنامه ریزی کنید و زمان و منابع کافی را  دراختیار داشته باشید