غیرممکن ها را ممکن سازیم

چگونه غیرممکن ها را ممکن سازیم؟

غیرممکن ها را ممکن سازیم : یکی از دلایلی که کودکان بسیار خلاق اند این است که به روی همه ی ممکن ها، گشاده هستند.

ما هم باید از همان نقطه شروع کنیم.

زیرا هرچه بزرگ تر می شویم فیلترهای مختلفی در ذهن ما جای می گیرند به طوریکه تعیین می کنیم چه چیزهایی برای ما ممکن، و چه چیزهایی برای ما غیرممکن است!

این همان چالشی ست که اکثر ما در آن مرتکب اشتباه می شویم.

همین باعث می شود تا “ممکن ها” را از تصمیم گیری و تفکر خلاق خود حذف کنیم زیرا بصورت غیرضروری ما را محدود کرده اند.

درک کنید: چه چیزی ممکن و چه چیزی غیرممکن است

تصور کنید کودکی به اسم امیر در سن ۱۲ سالگی سعی کند گیتار زدن را یاد بگیرد.

گیتار برای او خیلی سخت جلوه می کند و او از ادامه ی راه منصرف می شود.

چون می فهمد که نمی تواند گیتار زدن را یاد بگیرد گیتاریست شدن را در لیستِ کارهایی که برایش ممکن نیست، می نویسد!

دوباره امیر به عنوان یک کودک، متوجه می شود که نمی تواند مثل یک سوپرمن پرواز کند.

چون بارها روی درخت رفته و سعی کرده پرواز کند!

تجربه ی پرواز کردن مثل یک سوپرمن، بر اساس “حقیقت” برای امیر فیلتر می شود.

تجربه ی گیتار زدن هم براساس “تصور” او فیلتر می گردد.

اگر امیر واقعاً بخواهد گیتار زدن را یاد بگیرد -با آموزش صحیح و یک گیتار مناسب- این توانایی را دارد که در این زمینه به مدارج بالاتر دست یابد.

بله با تمرین های خوب و کافی، او می تواند به جایگاه خوبی برسد.

همه ی ما دقیقاً مشابه همین امیر کوچک هستیم.

با تصمیمات نادرست درباره ی چیزهایی که برای ما ممکن و غیرممکن اند!