باورهایی که برای رسیدن به اهداف نیاز است

رسیدن به اهداف

رسیدن به اهداف  وارد مبحث کارآفرینی که شویم می بینیم چه مسیر سخت و پرچالشی ست.

باید برای خلاق بودن با قابلیت بیش تر همیشه در حال جنگ باشید.

شاید انگیزه ها و انرژی شما تحلیل رود و احساس کنید که توانایی لازم برای تغییر چیزها را ندارید.

درون خودتان هم بهانه هایی ایجاد می شود و گله و شکایت هایی را از درون می شنوید.

در این بین، عادت بد هم همراه شما هستند.

با مطالعه ی این مقاله ببینید چگونه می توان این عادت های بد را شکست!

در این میان، از قدرت ذهنی غافل نشوید!

چیزهایی که از متخصصان برای پیروز آمدن بر این فرآیند می آموزیم

در ادامه ی مسیر و دستیابی به موفقیت به کمک ما می شتابد که در ادامه می بینیم:

خیلی “مثبت” بودن

خوش بینی بسیار قدرتمند است.

اما نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که تفکر مثبت می تواند ما را از رسیدن به اهداف بازدارد.

با افکار مثبت که در ذهن ایجاد می شود فرد کاملاً احساس می کند به این اهداف دست یافته است .

بنابراین، احساس رضایت درونی را تجربه می کند.

روی چیزهایی که کنترل دارید تمرکز کنید

ما فقط تواناییِ کنترل دو چیز را داریم و این چیزها، یکی تلاش مان و دیگری، ذهنیت ماست.

به شدت پیشنهاد می شود روی چیزهایی که تواناییِ کنترل شان را داریم تمرکز کنیم.

داستان خود را تغییر دهید

وقتی به خود می گویید “نمی توانم تمرکز کنم” یا “خیلی سرم شلوغ است” واقعاً در برابر تغییری که قصد دارید در زندگی خود ایجاد کنید مقاومت کرده اید.

بجای این جملات، چیزهای دیگری که سازنده هستند جانشین کنید.

مثل “من همیشه زمان کافی دارم” یا “من خیلی بابرنامه ام”.