دریافت گواهینامه آموزشی

ICDL

دریافت  گواهینامه آموزشی

دریافت گواهینامه آموزشی مرتبط با دوره های آموزشی و مهارت های شخصی تایید کننده حضور شخص در

دوره برگزار شده توسط  آموزشگاه دارای مجوز و یا ادعای شخص در خصوص داشتن مهارت لازم در موضوع گواهی شده است.

اعتبار گواهینامه در سایر کشورها

در بسیاری کشورها برای بسیاری موضوعات از جمله استانداردهای سیستم های مدیریت مورد پذیرش است .

مرجع صدور گواهینامه : شرکت دانا نو ونداد   DNW دارای  اعتبار از مرجع ASCB  انگلستان

دریافت گواهینامه با توجه به اینکه آزمون تئوری و عملی توسط شرکت از منتقاضی صصورت نمی گیرد

به منزله تایید علمی و مهارتی متقاضی توسط شرکت صادر کننده گواهینامه نمی باشد .

چنانچه برگزار کننده دوره و کارگاه و سمینارهای آموزشی هستید برای استعلام قیمت و اطلاع از شرایط

همکاری تماس بگیرید.

تلفن دفتر  22621530-021 | تلگرام و واتس آپ : 09123167870