چگونه مشتریان را مثل آهنربا جذب کنیم؟

جذب مشتری

این مشاور کسب وکار می گوید من همیشه که با مشتریانم مشغول صحبت می شوم، ۴ کلمه همیشه توجه آنها را خیلی خوب جلب می کند.

این چهار کلمه به فارسیِ ما چنین است: مشکلاتت را برایم بیاور!

لحظه ای که صاحب کسب وکار این جمله را از شما می شنود احساس می کنید که استرس از آنها دور می شود.

بسیاری از مردم سالیان سال است که با مشکلات توسعه ی کسب وکارشان دست و پنجه نرم می کنند.

و در همین لحظه که شما این سوال را می پرسید احساس می کنند چیزی را که نیاز داشته اند یافته اند.

این جمله ی شما یعنی آنها دیگر تنها نیستند. یعنی دیگر لازم نیست با حدسیات و فرضیات پیش بروند.

جمله ی شما یعنی دیگر آزاد شده اند تا از کسب وکارشان لذت ببرند و با اعتماد به نفس بالا به آینده پیش رو نگاه کنند.

 

این برای شما و کسب وکارتان چه معنی می دهد؟

اگر شما یک خدمات یا محصولاتی را ارائه می دهید، یک حلال مشکلات هستید که بطور حرفه ای عمل می کند.

بدون توجه به نوع خدماتی که ارائه می دهید این واقعیت صدق می کند.

با بخاطر سپردن این نکات در ذهن، سوالی مطرح می شود:

آیا مستقیماً و بطور آشکار از مشتری می خواهید که مشکلات شان را برای شما باز کنند؟

اگر این کلمات در بازاریابی شما ظاهر نشود، یک فرصت جالب را از دست می دهید!

 

هیچ کس دوست ندارد با مشکل سر و کله بزند.

اما با اینحال، چه کسی آخرین بار به شما گفته که مشکلات تان را به نزدشان ببرید تا حل کند؟

فکر کنید و ببینید آخرین بار چه زمانی بوده که یک پیام بازاریابی بدون اینکه بخواهد صرفاً بفروشد؛

نظر شما را با گفتنِ این کلمات جادویی جلب کند؟

خیلی جالب است با اینکه همه دوست دارند این جمله را بشنوند اما هیچ کس در دنیای تجارت از آن استفاده نمی کند.

به همین دلیل است که این سه کلمه اثری عظیم، مثبت و سریع ایجاد کرده و در جذب مشتری نقش ایفا می کنند.