تغییرات ایزو 9001

تغییرات ایزو 9001 

چرا تغییرات ایزو 9001 در سال 2015 انجام شد؟

تمام استاندارد های ایزو هر 5 سال در صورت نیاز مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت لزوم تجدید نظر می شوند.

ایزو 9001:2015 برای پاسخ به آخرین روند و سازگاری با سایر سیستم های مدیریت از قبیل ایزو 14001،طراحی شده است.

 

تغییرات اصلی ایزو9001 چیست؟

به دنبال یک ساختار سطح بالاتر برای استفاده آسان در ارتباط با سایر استانداردی های سیستم مدیریت

تفکر  مبتنی بر ریسک .

مزایای ویرایش جدید ایزو 9001

 • تغییرات ایزو 9001:
 • تاکید بیشتر بر تعامل رهبری
 • کمک  به یافتن ریسک ها و فرصت های سازمانی در شیوه ای سازمان یافته تر
 • استفاده از زبانی ساده و ساختار و اصطلاحات معمول که به ویژه برای سازمانها بسیار مفید هستند.
 • سیستمهای مدیریت PLE -محیط زیست ، بهداشت، ایمنی و یا تداوم کسب و کار مدیریت زنجیره تامین را به طور موثرتر آدرس دهی می کند.
 • بازنگری  ایزو 9001

  ویرایش جدید استاندارد ایزو 9001 در سال 2015  منتشر شد  کمیته فنی ایزو در سال 2012 موضوعات مورد نیاز برای بازنگری ایزو 9001 را بررسی نمود و یک برنامه رمان بندی جهت تدوین ویرایش جدید ISO 9001 ارائه نمود.

  ارائه الزامات هسته ای پایدار برای 10 سال آینده و یا بیشتر- بصورت عمومی  و مرتبط با  عوامل سازمانی در هر بخش .

  تمرکز بر مدیریت  فرآیند تا دستیابی به نتایج  مورد نظر .

  تغییرات پیچیده و دشوار محیط های سازمان را انعکاس دهد .

  افزایش سازگاری و هم ترازی با دیگر استاندارد های سیستم های مدیریت  ایزو .

  پیاده سازی موثر سازمانی و ارزیابی انطباق موثر بوسیله ارزیابی شخص اول ، دوم و سوم تسهیل گردد.

  جهت کمک به درک و تفسیر بهتر الزامات  از زبان و سبک های نوشتن  ساده استفاده گردد.