بازاریابی مستقیم و حقایقی درباره آن

بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم به طور کلی وابسته به زنجیره فروش سنتی است، و متشکل از یک سری پیوندها بین کارخانه ها و مصرف کنندگان می باشد.

امروز در این مقاله بیش تر با بازاریابی مستقیم آشنا می شویم.

مهارت های فروش مستقیم

بازاریابی مستقیم در اصطلاح علمی به معنای گفتگوی یک واسطه برای فروش بین فروشنده (صاحب شرکت) و خریدار است.

توجه داشته باشید این بازاریابی به معنای ارتباط داشتن مستقیم مردم با شرکت نیست،درست برعکس بازاریابی سنتی!

در بازاریابی سنتی فروش محصول و یا خدمات از طریق شرکت به شبکه های دیگر صورت می گیرد و محصولات به دست مصرف کنندگان منتقل می شوند.

در بازاریابی مستقیم فروش از طریق واسطه انجام خواهد شد مانند کاتالوگ ها، ارتباط تلفنی، شبکه های اجتماعی، و یا وب سایت های تجاری.

همان طور که در بالا ذکر شد بازار یابی مستقیم به بازاریابی سنتی وابسته است.

بیش تر مردم این نوع بازار یابی را با عنوان “فروش مستقیم” می شناسند، برای این که موضوع را بهتر شناسایی کنید یک مثال برای شما می زنم.

فرض کنید یک محصول را خریداری کرده اید که قیمت آن ۱۰۰ دلار است، در تولیدی قیمت آن ۲۰ دلار می باشد، پس این محصول هر چه زنجیره خرید و فروش بین واسطه ها را بیش تر طی کند قیمت آن افزایش می یابد.

هزینه ها

تحقیقات نشان می دهد که تبلیغات محصولات به صورت شفاهی، قوی ترین تبلیغات برای شرکت های کوچک و نوظهور است.

شما به عنوان یک بازاریاب شبکه ای نباید اطلاعات خود را کم ارزش جلوه دهید.

یکی از فایده های بازار یابی مستقیم وفادار بودن مشتری شماست.

 

بازاریابی شبکه ای

در بازاریابی شبکه ای خریدار شرکت به بازاریاب تبدیل می شود و عملیات فروش محصولات به شکل مکرر به دسته های کوچک تر ارتقاء پیدا می کند د

رست مانند یک زنجیر که با افزایش هر بازاریاب یک حلقه به زنجیر اضافه خواهد شد.

این روش، سود دو طرف را تضمین خواهد کرد.

از سوی دیگر، شرکت به درصد تولیدات بیش تر دست پیدا می کند.

شرکت هایی از بازار یابی شبکه ای و مستقیم بهره می برند که بتوانند

این استراتژی را با کم ترین هزینه ها به نحو احسن اجرا کنند.

با استفاده از روش بازار یابی شبکه ای هم تولیدات شرکت با هزینه کم افزایش پیدا می کند

هم راه های توسعه گسترده تر خواهد شد.

در پایان باید ذکر کنیم که استراتژی بازار یابی شبکه ای کمک فراوانی به کسانی که بیکار بوده اند نموده است.