بازاریابی محصولات ساختمانی

بازاریابی محصولات ساختمانی

هیچ یک از صنایع  برای موفقیت همانند صنعت مصالح ساختمانی وابسته به کانال توزیع نیستند . خیلی افراد تازه وارد به صنعت قادر به درک این موضوع نبوده و با مشکلات بازاریابی و فروش دست به گریبان هستند. سازمان یا نشریه تجاری برای بازاریاب های مصالح ساختمانی وجود ندارد . اونها بایستی به منابع بازاریابی عمومی و شبکه مشتریان آنها اعتماد کنند . مقصود از نگارش این متن کسب دانش و تجربه برای رسیدن به دیدگاهی تازه برای ورود به این بازار است . برخی سرفصل ها عبارتند از : چگونه کانا ل های مسکونی و تجاری کار می کنند . اهمیت صاحب نفوذها .: چه کسی بیشترین دانش و قدرت را دراختیار دارد ؟ بزرگترین اشتباهاتی که بازاریاب های مصالح ساختمانی انجام می دهند . چگونه به سازنده ها بفروشیم . بسته های بزرگ ، دلال های الوار ، پیمانکاران، توزیع کننده ها ، معماران ، طراحان  و مدیران , بودجه بازاریابی : مشکلات شو های تجاری و روشهای برطرف کردن انها . مشکلات نمایندگی ها .

No other industry is as dependent on the channel of distribution for it’s success than the building materials industry. Many people new to the industry and ad agencies don’t realize this and struggle to develop effective sales and marketing programs. There are no trade magazines or organizations for the building material marketer. They either have to rely on general marketing sources or their channel customer’s organizations such as the NAHB or the AIA. I wrote this book to fill the need to both educate anyone new as well as to challenge the more experienced to take a fresh look at how they go to market. There are chapters on: How the Residential and Commercial Channels Work: The Importance of Influencers; Who has the Most Knowledge and Power?; The Biggest Mistakes Building Material Marketers Make; How to Sell Builders, Big Boxes, Lumber Dealers, Showroom Dealers, Contractors, Distributors, Architects, Design Build and Facility Managers; Marketing Budgets; The Problem with Trade Shows and How to do Them Right; The Problem with Agencies; and On Being Green.