ایزو 3632 – استاندارد زعفران

ایزو 3632 – استاندارد زعفران : زعفران یا “طلای سرخ”، آشنای آشپزها، گرانترین ادویه جهان است،اما با توجه به اینکه مورد علاقه بسیاری است، ممکن است مورد تقلب نیز واقع شود.

اغلب در دنیا بر سر کیفیت زعفران تجارت می کنند و بیشتر مواقع ویژگی های زعفران خالص مورد توجه نیست. ایزو زعفران

ایزو 3632 مجموعه ای از استانداردهای بین المللی است که خواص رنگ سنجی و نورسنجی ادویه هایی مانند زعفران را مشخص می کند. به طور خاص، سری ISO 3632 دستورالعمل هایی را برای طبقه بندی زعفران بر اساس رنگ، عطر و طعم آن ارائه می دهد.

ISO 3632 برای تولیدکنندگان و بازرگانان زعفران مهم است، زیرا یک سیستم استاندارد برای ارزیابی کیفیت زعفران ارائه می دهد. این استاندارد چندین پارامتر را مشخص می کند که برای تعیین کیفیت زعفران استفاده می شود، از جمله:

محتوای کروسین: کروسین یک رنگدانه طبیعی است که به زعفران رنگ مشخصی می دهد. ایزو 3632 حداقل مقدار کروسین را برای هر یک از چندین درجه مختلف زعفران مشخص می کند.

محتوای پیکروکروسین: پیکروسین ترکیبی است که به زعفران طعم تلخ می دهد. ایزو 3632 حداکثر میزان پیکروکروسین را برای هر درجه زعفران مشخص می کند.

محتوای سافرانال: سافرانال ترکیبی است که به زعفران عطر می دهد. ایزو 3632 حداقل مقدار سافرانال را برای هر درجه زعفران مشخص می کند. ایزو زعفران

میزان رطوبت: ایزو 3632 حداکثر میزان رطوبت را برای هر درجه زعفران مشخص می کند.

تولیدکنندگان و بازرگانان زعفران با پیروی از دستورالعمل های مندرج در استاندارد ISO 3632 می توانند اطمینان حاصل کنند که محصولات خود از استانداردهای کیفی مورد نیاز برخوردار است. این می تواند به بهبود رضایت مشتری و افزایش شهرت صنعت زعفران در کل کمک کند. ایزو زعفران

بنابراین، آنچه که شایسته نام زعفران است، چیست؟

آنچه که از مادگی گل ها استخراج می شود، به دلیل روش برداشت، از ارزش زیادی برخوردار است.

دکتر A. Jayathilak، رئیس کمیته ISO/TC 34/SC 7، با عنوان ادویه جات و چاشنی ها گفت:

“زعفران اغلب در کمربند سرزمین های میان مدیترانه در غرب تا کشمیر در شرق کاشت می شود.

دلیل منحصر به فرد بودن این محصول، چیدن کلاله با دست و به صورت تک تک است. 

بنابراین ارزش بالای زعفران، آن را به دستاویزی برای جعل و تقلب تبدیل نموده است.”

زعفران محصول سرخ و نارنجی رنگ از گیاه crocus sativus و تیره زنبقیان است.

بیشتر در آب و هوای مدیترانه ای کشت می شود جائیکه بارندگی کم است، و زمستان های سرد و تابستان های گرم دارد.

زعفران کلاله های خشک شده این گیاه است.

 هر گل تنها سه کلاله دارد که توسط دست چیده می شوند.

از 70 تا 80 هزار گل فقط حدود 500 گرم زعفران بدست می آید، به همین دلیل است که زعفران به گرانترین چاشنی در دنیا بدل شده.

استانداردها و آزمون های ایزو 3632

استاندارد عبارتست از: سندی مدون شده که از طریق اجماع و تصویب ارکان مقرر شده که قواعد راهنمایی ها و یا مشخصه هایی را ب

رای فعالیت ها یا نتایج آنهابه منظور استفاده عمومی و مستمر ارائه می کند، و هدف از آن دستیبابی به نظمی بهینه در مقوله ای معین است.

در تدوین سند استاندارد صاحبان صنایع، مشتریان، مصرف کنندگان، جامعه، دولت، سهامداران و تولیدکنندگان دخالت دارند، استاندارد ضرورت جامعه است.
استاندارد متداول در جهان برای زعفران استاندارد ISO 3632 می باشد.

در ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز و اداره نظارت بر دارو و غذا، مسئولیت تدوین استانداردهای مربوطه و نیز کنترل کیفیت زعفران را به عهده دارند.

استانداردهای مرتبط با زعفران

استاندارد ملی ایران 1-259 :
زعفران و ویژگیها (شامل تعیین ویژگیهای بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری)
استاندارد ملی ایران 2-259
زعفران -روشهای آزمون
میزان خامه همراه با کلاله
رطوبت
خاکستر کل و خاکستر نامحلول در اسید
عصاره محلول در آب سرد
مواد خارجی مربوط به گیاه و محیط
استخراج و تشخیص رنگهای افزودنی
اندازه گیری میزان پیکروکروسین (طعم تلخ زعفران)
سافرانال ( عطر زعفران)

کروسین ( رنگ دهی)

استانداردهای  ملی زعفران :

1197 : روش تعیین خاکستر کل در ادویه و چاشنی
1253 : اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید برای ادویه وچاشنی
12158 : عصاره محلول در آب سرد
5689 : میکروبیولوژی زعفران – ویژگی ها
3659 : روش نمونه برداری زعفران
16536 : عملیات خوب کشاورزی ایران ( ایران گپ ) زعفران
17034: افشانه زعفران – ویژگی ها و روش های زعفران

استاندارد بین المللی زعفران:

ISO 3632-1:2011 : Saffron (Crocus sativus L.) — Part 1: Specification
ISO 3632-2:2010: Saffron (Crocus sativus L.) — Part 2: Test methods