ایزو 3632 -استاندارد زعفران

استاندارد ایزو 3632 – استاندارد زعفران

زعفران یا “طلای سرخ”، آشنای آشپزها، گرانترین ادویه جهان است.

اما با توجه به اینکه مورد علاقه بسیاری است، ممکن است مورد تقلب نیز واقع شود. اغلب در دنیا بر سر کیفیت زعفران تجارت می کنند و بیشتر مواقع ویژگی های زعفران خالص مورد توجه نیست.

بنابراین، آنچه که شایسته نام زعفران است، چیست؟

آنچه که از مادگی گل ها استخراج می شود، به دلیل روش برداشت، از ارزش زیادی برخوردار است.

دکتر A. Jayathilak، رئیس کمیته ISO/TC 34/SC 7، با عنوان ادویه جات و چاشنی ها گفت: “زعفران اغلب در کمربند سرزمین های میان مدیترانه در غرب تا کشمیر در شرق کاشت می شود.

دلیل منحصر به فرد بودن این محصول، چیدن کلاله با دست و به صورت تک تک است.

بنابراین ارزش بالای زعفران، آن را به دستاویزی برای جعل و تقلب تبدیل نموده است.”

زعفران محصول سرخ و نارنجی رنگ از گیاه crocus sativus و تیره زنبقیان است.

زعفران بیشتر در آب و هوای مدیترانه ای کشت می شود جائیکه بارندگی کم است، و زمستان های سرد و تابستان های گرم دارد.

زعفران کلاله های خشک شده این گیاه است.

هر گل تنها سه کلاله دارد که توسط دست چیده می شوند.

از 70 تا 80 هزار گل فقط حدود 500 گرم زعفران بدست می آید، به همین دلیل است که زعفران به گرانترین چاشنی در دنیا بدل شده.

 

استانداردها و آزمون های ایزو 3632

 

استاندارد عبارتست از: سندی مدون شده که از طریق اجماع و تصویب ارکان مقرر شده که قواعد راهنمایی ها و یا مشخصه هایی را برای فعالیت ها یا نتایج آنهابه منظور استفاده عمومی و مستمر ارائه می کند، و هدف از آن دستیبابی به نظمی بهینه در مقوله ای معین است.

در تدوین سند استاندارد صاحبان صنایع، مشتریان، مصرف کنندگان، جامعه، دولت، سهامداران و تولیدکنندگان دخالت دارند، استاندارد ضرورت جامعه است.
استاندارد متداول در جهان برای زعفران استاندارد ISO 3632 می باشد. در ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز و اداره نظارت بر دارو و غذا، مسئولیت تدوین استانداردهای مربوطه و نیز کنترل کیفیت زعفران را به عهده دارند.

استانداردهای مرتبط با زعفران

استاندارد ملی ایران 1-259 :
زعفران و ویژگیها (شامل تعیین ویژگیهای بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری)
استاندارد ملی ایران 2-259
زعفران -روشهای آزمون
• میزان خامه همراه با کلاله
• میزان رطوبت
• میزان خاکستر کل و خاکستر نامحلول در اسید
• عصاره محلول در آب سرد
• مواد خارجی مربوط به گیاه و محیط
• استخراج و تشخیص رنگهای افزودنی
• اندازه گیری میزان پیکروکروسین (عامل طعم تلخ زعفران)
• سافرانال (عامل عطر زعفران)
• کروسین (عامل رنگ دهی)

استاندارد ملی ایران 1197 : روش تعیین خاکستر کل در ادویه و چاشنی
استاندارد ملی ایران 1253 : اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید برای ادویه وچاشنی
استاندارد ملی ایران 12158 : عصاره محلول در آب سرد
استاندارد ملی ایران 5689 : میکروبیولوژی زعفران – ویژگی ها
استاندارد ملی ایران3659 : روش نمونه برداری زعفران
استاندارد ملی ایران 16536 : عملیات خوب کشاورزی ایران ( ایران گپ ) زعفران
استاندارد ملی ایران 17034: افشانه زعفران – ویژگی ها و روش های زعفران

استاندارد بین المللی زعفران:
ISO 3632-1:2011 : Saffron (Crocus sativus L.) — Part 1: Specification
ISO 3632-2:2010: Saffron (Crocus sativus L.) — Part 2: Test methods

 

جدول انالیز استاندارد ایزو 3632 زعفران

ویژگی های شیمیایی و سایز ویژگی های فیزیکی استاندارد ایزو 3632 زعفران رشته ای و رشته ای بریده باید با جدول شماره 1 و در مورد پودر زعفران باید با جدول شماره 2 مطابقت داشته باشد

جدول 1 – ويژگي هاي زعفران رشته اي و رشته اي بريده

ايزو 3632

جدول 2 – ویژگی های پودر زعفران

استاندارد ایزو 3632

مواد افزودنی : انواع زعفران باید عاری از هرگونه مواد افزودنی باشد.

الوده کننده های فلزی

الوده کننده های زغفران نباید از حدود تعیین شده در جدول شماره 3 تجاوز نماید.

ایزو 3632 زعفران

ويژگيهاي ميكروبيولوژي

ویژگی های میکروبیولوژی زعفران باید با استاندارد ملی 5869 سال 1379 ( زعفران- ویژگی های میکروبی و روش های ازمون ) مطابقت داشته باشد.

استاندارد زعفران